Summer of Sumehr: sensibiliseringscampagne voor zorgeloze zorgcontinuïteit

Via een jaarlijkse campagne maken we Gentse huisartsen bewust van het belang van veel en goede Sumehrs.

Summer of Sumehr 2023 Campagnebeeld

Een Sumehr (Summarized Electronic Health Record) is een samenvatting van een patiëntendossier, aangemaakt door de huisarts. Een Sumehr kan indien nodig geraadpleegd worden door een specialist of een huisarts van wacht.

De Sumehr is een onmisbaar instrument in de digitale communicatie tussen de eerste en de tweede lijn.

Jaarlijkse campagne 'Summer of Sumehr'

We hebben in Gent de ambitie om een topregio te zijn wat kwaliteit en kwantiteit van Sumehrs betreft.

In 2021 lanceerden we de campagne 'Summer of Sumehr: meer en betere Sumehrs in Gent'.

In 2022 werd dit een Vlaamse campagne in samenwerking met Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.

In 2023 nemen meer dan 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden deel aan de campagne 'Summer of Sumehr: zorgcontinuïteit zonder zorgen'.

LOK-aanbod over goed registreren in je EMD voor een betere zorgcontinuïteit

We bieden een LOK-pakket aan over goed registreren in je EMD en goede Sumehrs.

Een HVG-medewerker leidt deze LOK in goede banen.

Download ondersteunend Sumehr-materiaal

Informeer je patiënten over het bestaan van hun Sumehr met deze folder.

Hang in je wachtzaal een affiche op over de Sumehr.

Laat deze Powerpoint-presentatie afspelen op je wachtzaalscherm.