Klachten en incidenten

Wil je als huisarts een incident melden over het ontslagmanagement of de communicatie vanuit de tweede lijn?

Heb je als huisarts een klacht over een collega-huisarts?

Heb je als patiënt of huisarts een klacht over de huisartsenwachtpost Gent-Scheldekracht?

Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Het wordt aan de bevoegde persoon of instantie bezorgd en deze zal je verder op de hoogte houden. 

Huisartsen, opgelet: voor incidentmeldingen over het UZ Gent vind je een apart formulier onderaan deze pagina.

Formulier voor klachten en incidentmeldingen (voor huisartsen en patiënten)

Ik ben een
Ik ben een*
1. Algemene informatie melder
2. Ik dien een klacht in in naam van
In naam van
3. Ik wil een klacht indienen over (Let op: dit formulier dient niet voor medisch advies of om afspraken te maken!)
Maak een keuze
4. Meer informatie over algemene klacht
4. Algemene informatie incident
In welke wachtpost/wachtgebied gebeurde het incident?
A. Ik wil een klacht indien over...
B. Waar vond het incident plaats?
Datum*
Tijd*
D. Waren er derden aanwezig?
5. Specifieke informatie incident
B. Wat zijn de gevolgen van het incident? (meerdere opties mogelijk)
C. Heeft u op iemand beroep gedaan? (meerdere opties mogelijk)
2. Ik wil een incident melden over
Ik wil een incident melden over
In welke wachtpost/wachtgebied gebeurde het incident?
3. Meer informatie over algemene klacht
3. Klacht over wachtdienst
Type klacht
4. Algemene informatie agressie-incident
A. Waar vond het agressie-incident plaats? *
Datum*
Tijd*
C. Wat was de aard van de agressie? (meerdere opties mogelijk)
D. Waren er derden aanwezig?
E. Wie pleegde het geweld?
F. Wat is op de geweldpleger van toepassing? (meerdere opties mogelijk)
5. Specifieke informatie agressie-incident
B. Wat is de vermoedelijke reden of oorzaak van het geweld? (meerdere opties mogelijk)
C. Wat zijn de gevolgen van het geweld? (meerdere opties mogelijk)
D. Deed u elders aangifte? (meerdere opties mogelijk)
E. Op wie/wat heeft u beroep gedaan? (meerdere opties mogelijk)
4. Algemene over klacht werking wachtdienst
A. Ik heb een klacht over
B. Waar vond het incident plaats?
Datum*
Tijd*
Waren er derden aanwezig?
5. Specifieke informatie over klacht werking wachtdienst
B. Wat zijn de gevolgen van het incident? (meerdere opties mogelijk)
C. Heeft u op iemand beroep gedaan? (meerdere opties mogelijk)
3. Algemene informatie incident
Datum*
Datum
Dienst waar de patiënt was opgenomen
Over welk incident gaat het?
4. Specifieke informatie communicatie-incident
Om welk communicatieprobleem gaat het?
Heeft de patiënt schade geleden?
4. Specifieke informatie medicatie-incident
Om welk medicatieprobleem gaat het?
Heeft de patiënt schade geleden?
4. Specifieke informatie over incident
Heeft de patiënt schade geleden?

Apart formulier voor transmurale incidentmeldingen over het UZ Gent 

Wil je als huisarts een incident melden over de ontslagcommunicatie of het ontslagmanagement van het UZ?

Gebruik dan dit formulier