Overleg

Binnen onze huisartsenkring zijn er verschillende overlegorganen en kernteams actief.

Deze staan in voor de opvolging van een goede kringwerking. Ze buigen zich over thema's die deel uitmaken van de dagelijkse werking van de kring (wachtdienst, communicatie, IT, financiën, ...) of over tijdelijke projecten.

HVG Overleg