Preoperatieve onderzoeken

Afspraken met de Gentse ziekenhuizen.

Samen met de vier Gentse ziekenhuizen ontwikkelden we een preoperatieve vragenlijst, een peri-operatief samenwerkingsdocument en een preoperatief toestemmingsformulier voor de patiënt.

Maar de toekomst van preoperatieve communicatie is digitaal.

Drie Gentse ziekenhuizen gebruiken een preoperatieve eForm

Het AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares zijn adresseerbaar met de eForm ‘Preoperatief beleid - algemene vragenlijst voor opname’.

Het UZ Gent maakt geen gebruik van deze eForm. 

Wat moet je doen om op een veilige manier preopnamegegevens naar een ziekenhuis te sturen?

  1. Maak een eForm aan van het type ‘Preoperatief beleid - algemene vragenlijst voor opname’. In elk pakket zou hiervoor een sjabloon moeten terug te vinden zijn bij het aanmaken van een nieuw bericht/brief. Een aantal administratieve en medische gegevens worden automatisch in het formulier overgenomen. Je kan deze zo nodig verder aanvullen.
     
  2. Voeg - indien gewenst - extra documenten toe in bijlage, bvb. een labo, een ECG (het ECG-papier eerst inscannen voordat je het kan toevoegen).
     
  3. Kies het ziekenhuis als bestemmeling. Let op: AZ Sint-Lucas heet ‘AZ St Lucas’! Verzend het formulier.