Ombudsdienst en geschillencommissie

De ombudsdienst van de HVG bestaat uit 1 ombudspersoon uit Gent en 1 uit Scheldekracht. Ze ontvangt alle klachten die binnen komen via het online klachtenformulier of via mail (ombudsdienst@hvg.be / ombudsdienst@hvscheldekracht.be). 

De ombudspersonen leggen alle klachten voor op de bemiddelingsraad waar de klacht wordt behandeld. De bemiddelingsraad stuurt de klacht door naar de geschillencommissie indien deze niet verzoenbaar of zeer ernstig is. 

De werking van de ombudsdienst en de geschillencommissie is vastgelegd in het Intern Reglement Klachtenbehandeling.

 

Leden

Toon

Toon Walgraeve

Ombudspersoon Gent
Danny

Danny Vanwalleghem

Ombudspersoon Scheldekracht
Marleen

Marleen De Vriese

Karen

Karen Haenebalcke

Rudy

Rudy Liagre

Sarah

Sarah Segers

Hans

Hans Taragola

Stefaan

Stefaan Van Baeveghem

Voorzitter geschillencommissie
Guy

Guy Van Damme

Arne

Arne Van Renterghem

Elien

Elien Stevens

Wachtdienstmedewerker HVG

Documenten en bijlagen