Stuurgroep Tussen de lijnen

Sinds 2021 werkt de HVG met enkele partners samen om de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters in Oost-Vlaanderen (regio Gent, Meetjesland en Vlaamse Ardennen) te versterken. 

Doel is om de drempels in de samenwerking tussen deze beroepsgroepen te verlagen. Zo stelde ze o.a. een protocol/handleiding op rond het gebruik van het intercollegiaal consult in de dagelijkse (huisartsen)praktijk.

Partners: Huisartsenvereniging Gent vzw, PAKT, vakgroep Huisartsgeneeskunde, PAAZ-afdelingen en psychiatrische ziekenhuizen.

Leden

Linde

Linde Tilley

Voorzitter