Achterliggende visie

De behandeling van patiënten gebeurt bij voorkeur niet in een hogere lijn dan nodig.

De behandeling vindt

  • indien mogelijk, kort en algemeen in de eerste lijn plaats
  • indien nodig, intensief en specifiek in de tweede lijn plaats

De wachtlijsten in de specialistische hulpverlening en de nadruk op vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zetten de eerste lijn nog meer onder druk. Een kortdurende gerichte ondersteuning van zowel patiënt als huisarts komt het behandelplan ten goede. We willen vermijden dat de tweede lijn onder druk komt te staan door onnodig middelen en tijd op te eisen voor patiënten die in de eerste lijn thuishoren.