Tussen de lijnen

Naar een betere samenwerking tussen huisarts en psychiater

Met het project ‘Tussen de lijnen’ willen we de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters in Oost-Vlaanderen (regio Gent, Meetjesland en Vlaamse Ardennen) versterken.

Doel is om de drempels in de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters te verlagen. Dit doen we o.a. door de organisatie van een interdisciplinair vormingsmoment en het opstellen van een protocol/handleiding rond het gebruik van het intercollegiaal consult in de dagelijkse (huisartsen)praktijk.

We richtten hiervoor een stuurgroep op met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partners:

  • HVG
  • Huisartsen
  • Psychiaters (van de PAAZ-afdelingen van de 4 Gentse ziekenhuizen, van de psychiatrische ziekenhuizen en van CGG Adentro)
  • Vakgroep huisartsgeneeskunde
  • PAKT

Deze stuurgroep geeft inhoudelijke input over het project en deelt ervaringen over de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters.

Telefonisch consult