Visie en beleid

Missie en visie

Missie HVG

De HVG is een progressieve, democratische organisatie die alle huisartsen, ongeacht de praktijkvorm, in groot Gent verenigt.

Als organisatie van, voor en door huisartsen zorgt ze voor continuïteit van zorg, vertegenwoordigt ze de huisartsen en voert ze een actieve beroepspromotie.

De HVG is een aanspreekpunt voor alle leden en alle externe partners en faciliteert een samenwerking met partners op de 1e, 2e lijn en 3e lijn.

Visie HVG

Het beroep van huisarts in Gent is aantrekkelijk mede door de ondersteuning en dienstverlening van de HVG op praktijk-, wijk- en stadsniveau. Gentse huisartsen zijn gemotiveerd en bevinden zich mentaal en fysiek in een uitstekende conditie waardoor ze goede zorg leveren aan hun patiënten, zorg dragen voor zichzelf en hun collega-huisartsen. De HVG draagt bij aan een sterk groepsgevoel tussen de Gentse huisartsen en daardoor ook aan de sociale cohesie.

De HVG is een betrouwbare partner die door alle partners binnen het Gentse zorglandschap gekend is. Door een actieve rol op te nemen binnen de ELZ detecteert en lenigt de HVG de noden van de maatschappij en de 1e lijn. De HVG doet aan maximale beleidsvertegenwoordiging en werkt samen met andere partners om het beleid te sturen.

De HVG optimaliseert de wachtdienst en faciliteert een betere zorg voor de patiënt. De HVG zorgt voor capabele huisartsen door kwaliteit te promoten en opleiding te faciliteren. Gezondheidsbevordering wordt door de HVG gefaciliteerd op praktijk, wijk- en stadsniveau.

De HVG is gekend voor zijn efficiëntie, sterke organisatiecultuur en professionaliteit.

Beleidsplan

In het beleidsplan 2020-2024 worden alle doelstellingen van het BestuursOrgaan, de Huisartsen Advies Raad, de verschillende werkgroepen en werknemers gebundeld.