Rusthuis

BelRAI in de woonzorgcentra: wat moet je als Gentse huisarts weten en wat moet je doen?

BelRAI is een inschalingsinstrument om zorgnoden in kaart te brengen bij complexe zorg. Het wordt momenteel volop uitgerold in de woonzorgcentra. Als huisarts wordt er input van jou gevraagd, al is dat niet evident. Hier lees je de mening van de Gentse CRA's over BelRAI.

Wat is belRAI?

BelRAI is een verzameling van beoordelings- en screeningsinstrumenten om de noden van mensen met een chronische, complexe zorgnood in kaart te brengen. Ouderen bijvoorbeeld, of mensen met een beperking, of mensen die revalideren... Deze instrumenten dienen vooral om adequate zorg- en ondersteuningsplannen te kunnen opstellen, in dialoog met de zorgvrager.

BelRAI is afgeleid van een internationaal instrument dat al dateert van de jaren 1980. Het werd in ons land in 2018 geïntroduceerd, en werd vermeld in het woonzorgdecreet van 2019. Het werd in juni 2023 in gebruik genomen in de Vlaamse woonzorgcentra.

BelRAI is geen louter medisch instrument, bvb. om een diagnose te stellen. Het vervangt geen medische dossiers. Een BelRAI-beoordeling (in concreto een erg lange vragenlijst) bevat zelfs geen medicatielijst. Het is iets veel breders. BelRAI bevraagt ook het psychische, motorische en sociale functioneren van een persoon.

Het gebruik van BelRAI is een gemeenschappelijke beleidsdoelstelling van de Vlaamse én de federale overheden

Het beleid verwacht er heel veel van.

Wat wordt er van huisartsen verwacht?

Een BelRAI-beoordeling wordt multidisciplinair ingevuld. Er is input nodig van verschillende types zorgverleners. In de woonzorgcentra is het vaak een verpleegkundige of ergotherapeut die de implementatie van de BelRAI trekt. Maar de input van artsen is essentieel. 

Sinds 1 januari 2024 moet de zorgzwaarte van elke nieuwe bewoner in een Vlaams woonzorgcentrum vastgesteld worden aan de hand van het instrument BelRAI-LTCF (‘Long Term Care Facility’), uiterlijk acht weken na de opname. Men is momenteel dus volop bezig met die uitrol. 

Bij de opname van een van jouw patiënten in een woonzorgcentrum, zal je dus worden gevraagd om een aantal medische gegevens te delen.

Voorlopig kan dit nog niet vlot digitaal vanuit het EMD.

Niet voldaan aan noodzakelijke randvoorwaarden

BelRAI is een mooi instrument om geïntegreerde zorg mogelijk te maken. Daar is geen twijfel over. Maar er zijn bedenkingen.

Heel wat actoren binnen de eerstelijnszorg, CRA’s op kop, zijn ontevreden over de té snelle invoering van dit instrument. Enkele randvoorwaarden ontbreken immers nog. De grootste frustratie van huisartsen is dat het niet mogelijk is om vlot gegevens digitaal te delen vanuit het EMD. De overheid verwacht ook dat iedere BelRAI-gebruiker een opleiding volgt van minstens 3 dagen. Waar zouden huisartsen daar de tijd voor vinden?

Domus Medica heeft dit al gesignaleerd aan het beleid, voorlopig zonder resultaat.

We zijn van mening dat er van huisartsen momenteel slechts het uiterste minimum kan verwacht worden.

Concreet: bezorg het WZC een recente Sumehr

We vinden niet dat huisartsen verplicht kunnen worden om delen van de BelRAI-bevraging op papier in te vullen. Dit is te tijdrovend.

We raden Gentse huisartsen wel aan om de eigen EMD’s van rusthuisbewoners op punt te stellen zodat vanuit het EMD gemakkelijk de gevraagde info doorgegeven kan worden aan het WZC. Eén van de manieren om dat te doen is in de vorm van een uitgeprinte Sumehr.

Dit standpunt wordt gedragen door CRAGT, het platform van CRA’s in het werkingsgebied van de HVG.

Deze werkwijze sluit goed aan bij de inspanningen die we sinds enkele jaren leveren rond het belang van goed bijgehouden elektronische dossiers en kwalitatieve Sumehrs (onze jaarlijkse Sumehr-campagne).

Terug naar nieuwsoverzicht