Gentse LOK-groepen

Wat is een LOK? 

Een LOK of lokale kwaliteitsgroep is een groep van collega's, artsen of apothekers-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren. 

Per kalenderjaar moet een LOK 4 vergaderingen van minstens 1 uur organiseren. Om je accreditering te verkrijgen of te behouden, moet je deel uitmaken van een LOK. 

De HVG streeft ernaar om de kwaliteit van de peer review van de LOK te verhogen

We streven naar LOK-groepen die bestaan uit collega’s uit dezelfde buurt. Samenwerken met collega’s in de buurt biedt heel wat voordelen. Je elkaar beter kennen en je kan zorgprocessen op elkaar afstemmen. Idealiter bestaat een LOK uit een mix van generaties en praktijkvormen. Elke wijk in Gent heeft haar eigen populatiekenmerken.

LOK's die werken volgens een wijkgerichte visie en openstaan voor huisartsen uit deze wijk (met naam van de voorzitter)

 1. Sluizeken, Tolhuis, Ham (Groep 1726 "forfait Gent-Noord"): Mark De Maesschalk
 2. Muide-Meulestede-Afrikalaan: Leendert Holst
 3. Drongen: Geoffroy Lemeur
 4. Heusden Melle: Karen Vandensteen
 5. Wondelgem: Filip Van Kerckhoven
 6. Mariakerke: Teun Fransen
 7. Destelbergen: Stefan Heytens
 8. Nieuw Gent/UZ: Ellen Van Leeuwen
 9. Oostakker: Marleen Lootens
 10. Ledeberg-Gentbrugge: Melanie Jacobs en Julie Kwembeke
 11. Ledeberg (WGC Botermarkt): Els Vandedrinck
 12. Sint-Amandsberg (2 LOK's): Katrien Verwilligen en Hilde Maes
 13. Brugse Poort: Carl Besard

Regio's zonder LOK

 1. Regio Station Noord en Zuid Watersportbaan
 2. Regio Rabot- Blaisantvest
 3. Regio Elisabethbegijnhof - Papegaai Prinsenhof Sint Michiels
 4. Regio Binnenstad
 5. Regio Macharius en Heirnis
 6. Regio Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem

LOK's die nog niet werken volgens de wijken van de stad Gent (met naam van de voorzitter)

 1. Circuit: Koen Verhofstadt
 2. Zebra: Marianne Kok
 3. Gent-Zuid / Sint-Pieters: Kaat Dirckx
 4. Regio Macharius: Jan Van Elsen
 5. Jonge huisartsen/vervangartsen Gent en omstreken: Chiel Bogaert
 6. Gent, Oostakker, Lochristi, Melle en Heusden: Ivan Van Damme

GEZOCHT: nieuwe LOK in de noordrand van Gent!

We zijn op zoek naar huisartsen die een nieuwe LOK-groep willen opstarten in de noordrand van Gent. Huisartsen die zich daar vestigen, vinden momenteel jammer genoeg geen plaats. Daardoor wijken ze uit naar andere LOK's, waardoor de wijkgerichte werking in het gedrang brengt.

Neem hiervoor contact op met onze kringmedewerker Karel Strobbe.

Op de website van het RIZIV vind je het volledige stappenplan voor het oprichten van een nieuwe LOK. Laat je niet afschrikken, dit is een eenvoudige procedure.

Aarzel niet om contact op te nemen met het RIZIV (Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen). Er is een LOK-verantwoordelijke die op al je vragen kan antwoorden.