"Minder administratie en betere patiënteneducatie is wens van de Gentse huisarts."

In het najaar van 2022 lanceerden we vanuit de HVG het project ‘Huisartsen Hou-vast’ bij de Gentse huisartsen. Eén van de onderdelen van dit project omvat de bevraging rond de (mentale) werkbeleving en werkbelasting van alle actieve huisartsen binnen de HVG.

burn-out

Op deze laagdrempelige manier willen we huisartsen met eventuele tekenen van een burn-out capteren en hen o.a. een aanbod doen van een intake-gesprek bij een ervaren ECHTT-coach (Ervaringsgericht Coachen van Huisartsen, -Trajecten en -Teams). Daarnaast trachten we op basis van de analyse van de antwoorden signalen te capteren die bijgevolg geëscaleerd kunnen worden naar bovenlokale overheden.

173 huisartsen vulden de bevraging in. Enerzijds scoort één derde van de respondenten hoog op het risico op burn-out. Voor deze doelgroep is verdere opvolging voorzien. Anderzijds geeft de meerderheid van de respondenten (61.62%) aan hun beroep nog steeds graag uit te oefenen.

Bij de vraag wat er moet veranderen om naar een ‘10’ te gaan op vlak van werktevredenheid is het meest frequente antwoord: minder administratie en telefoons. Ten tweede wordt door verschillende artsen aangehaald dat er nood is aan betere patiënten-educatie en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van de bevolking. Hiervoor zou een campagne vanuit de overheid moeten opgezet worden. Ten derde is er nood aan een (financiële) herwaardering van en respect voor het huisartsenberoep.

Benieuwd naar verdere resultaten? Het volledige rapport met de analyse van de bevraging kan je hier terugvinden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij fleur.simillion@hvg.be

Terug naar nieuwsoverzicht