Contact met de mutualiteiten

Zo bereik je de adviserend arts van het ziekenfonds

Als huisartsenvereniging streven we ernaar om de communicatie tussen huisartsen en ziekenfondsen te optimaliseren. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met de verschillende ziekenfondsen. We begrijpen dat het vaak een uitdaging is om deze als huisarts te contacteren.

Eind september 2023 zaten we, samen met andere huisartsenkringen, met de ziekenfondsen rond de tafel. Onderwerp? De administratieve perikelen die huisartsen ervaren. Hiervoor namen we de feedback mee van de HuisartsenAdviesRaad. Vooral het moeilijk kunnen bereiken van de adviserend artsen van de ziekenfondsen, vormde voor jullie huisartsen een heikel punt.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar ondertussen ontvingen we van alle ziekenfondsen de specifieke contactmodaliteiten voor hun adviserend artsen.

We bundelden deze voor jullie in een handig overzicht.

Eerder dit jaar deelden we ook al een overzicht van de (algemene) contactmodaliteiten van de verschillende mutualiteiten in Gent. Als huisartsenvereniging blijven we verder streven naar eenvoudigere contactmanieren en het gebruik van Siilo met de adviserend artsen.