Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Vanaf half mei tot eind augustus zal er in Gent een D-SCOPE onderzoek lopen. D-SCOPE heeft als doel het preventief opsporen en ondersteunen van kwetsbaarheid bij ouderen. Voor dit onderzoek zullen 300 mensen bevraagd worden die 60 jaar of ouder zijn. In deze groep zitten heel waarschijnlijk mensen waarvan u de huisarts bent.

Eénlijn.be wil haar opleidingen nog beter afstemmen op de actuele noden die u als huisarts ervaart. Daarom vragen zij u om aan de hand van een enquête door te geven welke eGezondheidsdiensten u gebruikt en hoe tevreden u hierover bent. En aan welke opleiding u het meeste nood heeft?

De Week van de Opvoeding is gestart! Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat positief opvoeden centraal. Benieuwd wat er in Gent allemaal georganiseerd wordt? Kijk dan op www.stad.gent/weekvandeopvoeding.