Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Wereldwijd is oktober de maand van de strijd tegen borstkanker. Voor artsen is er een infosheet met algemene informatie over het bevolkingsonderzoek.

Wilt u een e-learning over doelgerichte zorg uittesten? De vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg UGent zoekt een 40-tal huisartsen die deze e-learning willen volgen en beoordelen voor 2 accrediteringspunten. Uw mening is belangrijk!

De Opvoedingswinkel en Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang bieden een interessant laagdrempelig aanbod rond Opvoeden van Pubers aan. Help mee deze onlinelezingen bekend te maken naar ouders!