Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Wat heeft u nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen? Neem deel aan deze korte enquête, in opdracht van minister Vandeurzen, en laat weten waar u als huisarts nood aan heeft in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten.

Op 20 september 2017 getuigen 3 moedige artsen op de avond over vluchtelingen van de HVG: dr. Peter Decat, dr. Jessica Tilley en dr. Leen Verhenne. Ook het administratieve luik (wat moet u doen indien er zich een vluchteling in uw praktijk aanmeldt, welke papieren moet u invullen, ...) wordt toegelicht.

Om verspreid in Vlaanderen MFO’s op te starten, worden dit najaar verschillende opleidingen georganiseerd voor huisartsen en apothekers die regionaal een MFO willen organiseren. Om die MFO’s in goede banen te leiden zijn er deskundige moderatoren nodig.