Quality generic remedies at a reasonable cost. Another great benefit of online shopping canadianrxon.com is a chance to obtain the desired treatments without significant damage to the budget. It is exceptionally important for people who require constant medical assistance;
Getting Necessary Treatments with Accompanying Benefits The worries and concerns of new customers are obvious and can be easily explained. However, a range of potential benefits you will get may convince that the decision you are up to take is advantageous and online shopping for drugs is safe. The number and quality of provided services and options may vary greatly, depending on the exact drugstore you want to cooperate with, but the vast majority of platforms offer: Quality and safe generic drugs. Headache drugs, allergy remedies, antibiotics, a range of antiviral and antifungal drugs, cancer medications and male health drugs are offered by reputable online drugstores. Prescription and non-prescription remedies, generic medications, supplements, and vitamins can be easily purchased from an online drugstore. The drugs canadianrxantibiotics.com are produced by time-tested and appreciated manufacturers that guarantee a double quality of the products and maximal safety level. Keep in mind that ordering medications online, your level of responsibility is growing, which means the safety of the therapy depends much on you and following the instructions. If you want to buy prescription medications, it will be easier as you will still have to contact your doctor, get an appointment and receive individual directions for use, specific warnings and contraindications. Those patients who prefer non-prescription or generic remedies should take maximal care of these points all by themselves. It is up to you to take the right dose, avoid overdose, unwanted interactions and possible side effects. Keep in mind that the final result of the treatment course depends not only on the safety of the drug and its composition but also on your following the instructions and intake recommendations. Opt for a wide diversity of quality treatments and enjoy undeniable benefits of online shopping for generic medications.

Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent! De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Quality guaranteed Another big benefit of canadianrxpharm.com Canadian pharmacies is the safety of their medications. In fact, Canadian RX medicines are just as high-quality as American ones. The local legislation that is established in Canada presupposes the production of only top-quality medicines that meet the strictest norms and standards. Fundamentally, Canadian drugstores are subjected to just as many inspections as American pharmacies aimed at ensuring that they follow all quality standards. As such, by ordering RX drugs from Canada, you can be sure that you’ll get a top-quality product even though it will cost not as much as in America.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Op 12 november 2021 keurde de Vlaamse Regering een principenota rond de hervorming van Impulseo goed. Men wil hiermee investeren in de ondersteuning en uitbouw van huisartsenpraktijken in Vlaanderen, met een grote nadruk op interdisciplinaire praktijkvoering. Naast het afschaffen van de vestigingspremie (sinds 26 juni 2020), wordt nu ook de premie voor telesecretariaat beperkt

We hoorden van verschillende collega-artsen dat ze een (of meerdere) boete(s) ontvingen vanwege het rijden door de knippen. Als zorgverstrekker kun je echter een gratis vergunning aanvragen zodat je het autovrij gebied in mag én door de knippen mag rijden.

Op 1 december 2021 sloot het testcentrum op de site van AZ Jan Palfijn. De werking werd overgedragen aan het testcentrum van AZ Sint-Lucas. Meer informatie over de Gentse testcentra vind je via gent.testcovid.be.


Je kan overlijdensattesten voor je individuele praktijk aanvragen en ophalen bij de HVG (Groot Begijnhof 14, Sint-Amandsberg). Aanvragen kan via info@hvg.be!


Sinds 15 september kan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift, op vraag van de patiënt, vervangen worden door de beveiligde, digitale beschikbaarstelling van het voorschrift. Apothekers roepen op om voorlopig het bewijs van elektronisch voorschrift te blijven printen en met de patiënt mee te geven, tenzij de patiënt uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen. Op die manier kan de nodige medicatie gegarandeerd aan de patiënt afgeleverd worden, ook in geval van een uitval van het digitale netwerk.


De mobiele teams van Het PAKT werden uitgebreid als gevolg van een versterkende maatregel tijdens de covid-19 pandemie. De versterking geldt zowel voor adviesvragen, indicatiestelling en ondersteuning van mantelzorgers en professionelen, als voor de begeleiding door de MOBiLteams (langdurige zorg) of de Mobiele Crisis Teams (MCT) (acute psychiatrische zorg). De volledige communicatie hierrond lees je hier