Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Domus Medica kaartte in een gesprek met de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) de moeilijkheden aan in verband met de elektronische aanvraagprocedure. Enkele afspraken werden gemaakt die tegemoet komen aan de vraag van de huisartsen!

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op woensdag 24 augustus 2016 en loopt tot zondag 28 augustus 2016. Vanaf nu zijn maatregelen nodig om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling.

Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar een prioritaire zone, een premie krijgen. Hier het nieuwe overzicht van prioritaire zones die nu in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag van de premie ter ondersteuning huisartsen.