Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Op woensdag 25/10 organiseert de HVG een debatavond over Veiligheid. Voelt u zich soms onveilig? Hoe kunnen we de veiligheid van artsen verhogen? En hoe is het met de veiligheid op de wachtposten gesteld? Ga in debat met panelleden van de Politie, de Orde der Geneesheren, de werkgroep wachtdienst en nog meer interessante sprekers.

Registreren kan helpen zorg te verbeteren maar kan ook veel interessante gegevens opleveren. Dat blijkt uit meer dan 20 jaar registraties via INTEGO, een Vlaams huisartsen registratienetwerk.

De nieuwe app Bingli helpt patiënten om hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden.