Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Er is van de overheid uit een proefproject gestart waarbij er in het UZ 24/24 permanentie is in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Naar aanleiding van de mededeling van 9 november over de vertragingen van de levering van sommige geneesmiddelen, wil MSD Belgium meer informatie geven over hun specialiteit ATOZET® (atorvastatine/ezetimibe).

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen.