Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Eénlijn.be organiseerde in de periode 2013-2016 reeds talloze opleidingen over eGezondheidsdiensten en staat garant voor professionele ondersteuning via één hulplijn. Nu geeft éénlijn.be de doorstart voor nog eens drie jaar met een vernieuwde website en nieuwe sessies.

Hoe ziet u de outreachende verpleegkundige zorg aan personen met een langdurige psychiatrische problematiek? Deel uw mening adhv. deze korte enquête.

Op de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 5 december werd beslist om de raadpleging van de geaccrediteerde huisartsen te indexeren met 2,12%.