Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Bestel de laatste recente vaccinatiefiches van de Hoge Gezondheidsraad!

Gezocht: jongeren tussen 10 en 16 jaar voor een studie rond stress en overgewicht, meerbepaald stress onderzoeken als een externe driver van de deregulatie van de energiebalans. Wilt u de flyer verspreiden onder jongeren die bij u op consultatie komen of in uw wachtzaal?

Via een vragenlijst van slechts 5 minuten wordt gepeild naar jouw kennis en aanpak van postpartum mastitis! En je kan ondertussen iets bijleren over de behandeling van postpartum mastitis.