Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


De HVG nodigt alle leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 17 mei om 20u00 in het Geuzenhuis. Uw stem als lid is dit jaar cruciaal want er staat heel wat op het programma! Inschrijven is niet vereist maar geef een volmacht indien u verhinderd bent.

De Gentse huisartsen trekken hun (mobiliteits)plan! Op 3 april zal de verkeerssituatie in Gent grondig wijzigen. Veel huisartsen blijven niet bij de pakken zitten en trekken er voortaan op uit met de fiets. Ben jij één van die sportieve huisartsen? Trek dan een selfie(ts)!

Het belangrijkste doel van het medisch-farmaceutisch overleg tussen huisartsen en apothekers is het verbeteren van de zorg aan de patiënt. Kwaliteitsbevorderende programma’s ondersteunen het lokale overleg. Het RIZIV keurde ondertussen al 7 thema's goed.