Nieuwsoverzicht

Met de 'blauwe krokodil' willen huisartsen protesteren tegen de administratieve overlast van overbodige attesten. Samen kunnen de huisartsen nu een sterk signaal uitsturen en zo de acties voor administratieve vereenvoudiging ondersteunen. Als huisartsenvereniging ondersteunen we deze actie. 

Vorige zomer werd voor het eerst de 'Summer of Sumehr-campagne' gelanceerd, als onderdeel van het project digitale communicatie van Huisartsenvereniging Gent. Dit jaar wordt deze campagne met de steun van Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform door nog 28 andere huisartsenkringen​ opgepikt. Een hele verwezenlijking voor de HVG! Dit werd uitgebreid toegelicht op de Algemene Vergadering van 11 mei 2022 die voor het eerst na 3 jaar opnieuw in het Geuzenhuis plaatsvond. Bekijk hier een kort verslag en de gebruikte presentatie.

In zijn advies i.v.m. de griepvaccinatie voor het komende winterseizoen raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om de vaccinatiecampagne te starten vanaf midden oktober. Er zullen hiervoor enkel quadrivalente vaccins beschikbaar zijn.

Wat kun je als huisarts doen als een patiënt verkeersslachtoffer wordt? En wat zijn nu de veel voorkomende gevolgen van een Niet-Aangeboren Hersenletsel? Het antwoord hierop komt uitgebreid aan bod in de twee nieuwe vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen van Rondpunt vzw i.s.m. Domus Medica.

Vanaf 24 maart 2022 wordt het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen ('neonatale screening' of 'hielprik') uitgebreid met de opsporing van 3 extra ziektes

België beveelt al langere tijd aan dat bepaalde doelgroepen zoals kwetsbare groepen, personen die binnen een zone van 20 km rond nucleaire sites wonen en collectiviteiten waar kinderen verblijven, jodiumtabletten in huis halen. Preventief jodiumtabletten innemen heeft geen enkele zin. 

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 werd afgesproken om de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten uit te breiden naar 30 tot 85 jaar. Voordien was dit 45 tot 75 jaar. Deze uitbreiding geldt vanaf 1 januari 2022.

Binnen de nieuwe conventie psychologische functies in de eerste lijn is een verwijsformulier niet langer noodzakelijk. Wij vatten de belangrijkste zaken uit de update van de Oost-Vlaamse netwerken Geestelijke Gezondheidszorg voor je samen. 

Het Gents Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) ontwikkelde een nieuw aanbod waarbij je casussen rond perinatale geestelijke gezondheid kan bespreken met experten. Tijdens zo’n sessie krijg je als hulpverlener advies om verder te gaan met de casus.

Kan jouw patiënt een mentale ruggensteun gebruiken? Dan is een psycho-educatieve cursus (rond depressie, burn-out, piekeren, herstel, ...) misschien iets voor hem/haar. Deelnemers krijgen er handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan.

Pagina's