Nieuwsoverzicht

Suïcidepreventie kan pas slagen als verschillende partijen samenwerken. Een ‘zorgpad’ tekent die samenwerking uit. Op 2 april 2020 begint de uittekening ervan voor de ELZ Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Kom je naar de startvergadering?

Huisartsen werken steeds vaker samen met verpleegkundigen en praktijkassistenten in de eerstelijnszorg. Maar hoe voelen ze zich bij deze nieuwe samenwerkingsverbanden? Twee masterstudenten zoeken antwoorden op deze vragen.

Huisarts-in-opleiding Marie Lambert (UGent) voert onderzoek naar de manier waarop huisartsen en tandartsen moeilijke patiëntencontacten beleven. Vul je haar vragenlijst in?

Download de poster van de FOD VOlksgezondheid rond viruspreventie.

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid, voert een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC). Sciensano rekent op jouw medewerking.

Sinds april 2019 zijn in het werkingsgebied van Het PAKT psychologen/orthopedagogen aan de slag die eerstelijnspsychologische (ELP) hulp aanbieden binnen een terugbetalingssysteem, destijds nog onderhandeld door minister De Block.

De Gentse ziekenhuizen evolueren naar steeds meer heelkundige ingrepen via de dagkliniek. De verdere opvolging thuis is daarop nog niet voorbereid. Enkele Gentse specialisten slaan alarm en willen de mening horen van de Gentse huisartsen.

Het opvangcentrum in de pontonboot Reno verwelkomde op 6 februari 2020 de eerste bewoners. Hieronder lees je wat er gebeurt wanneer een bewoner de hulp van een huisarts nodig heeft.

Steeds meer patiënten worden verzorgd via het dagziekenhuis. Dit houdt in dat ze na een ingreep of onderzoek binnen de 24 of 48 uur reeds ontslagen worden en doorgaans nog verdere verzorging en/of opvolging nodig hebben.

Praten over seksuele gezondheid met je patiënt is niet makkelijk. Sensoa werkte samen met Domus Medica en onder andere de Vlaamse vereniging van Seksuologen een gratis LOK-pakket uit dat je tools geeft om dit te vergemakkelijken. Vraag het aan!

Pagina's