Nieuwsoverzicht

In het verleden was het niet duidelijk hoe je als huisarts elektronisch moest verwijzen naar een Gents ziekenhuis. Daar komt nu verandering in. Alle afdelingen van de vier Gentse ziekenhuizen kunnen voortaan elektronische verwijsbrieven ontvangen. Het middel daartoe is de eForm, die je terugvindt in je softwarepakket.

In het najaar van 2022 lanceerden we vanuit de HVG het project ‘Huisartsen Hou-vast’ bij de Gentse huisartsen. Eén van de onderdelen van dit project omvat de bevraging rond de (mentale) werkbeleving en werkbelasting van alle actieve huisartsen binnen de HVG.

Je patiënt is bij een orthopedist langs geweest en vraagt jou om zijn arbeidsongeschiktheid te verlengen. Je vindt in het medische verslag echter nergens een inschatting van de te verwachten duur van die arbeidsongeschikt. Herkenbaar?

Maar liefst 60 woonzorgcentra, waaronder ook de Gentse, nemen dit najaar een nieuw document in gebruik waarin de afspraken rond therapiebeperking worden vastgelegd. Via dit document doen ook de zogenaamde ‘NTR (of DNR)-codes’ hun intrede in de woonzorgcentra. Dat is nieuw en van belang voor u als huisarts, want u kent die codes toe.

In juni 2019 lanceerden we een formulier op onze website waarop Gentse huisartsen incidenten kunnen melden over de communicatie met en het ontslagmanagement van de Gentse ziekenhuizen. Ook het voorbije jaar hebben jullie er gretig gebruik van gemaakt. Veruit de meeste meldingen gingen over verslaggeving. 

De Vlaamse Regering lanceerde een tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken, waarbij ze verder willen inzetten op de creatie van brede, multidisciplinaire praktijken die gezondheidszorg en welzijn, privaat en publiek initiatief samenbrengen.

Op 1 oktober 2022, 10 dagen na het verschijnen van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, trad een nieuwe regeling in werking ter re – integratie van langdurig zieken. Voortaan kan de arbeidsarts al na vier weken contact opnemen met de patiënt.

Net als vorig jaar roepen de Vlaamse huisartsenkringen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het Verslag voor de Huisarts’. Ook in Gent doen we mee. Op ons verzoek richten de hoofdartsen in de Gentse ziekenhuizen zich tot hun collega’s-specialisten: “Plaats verslagen niet enkel op CoZo”. 

Is het soms moeilijk toegang te krijgen tot de woning van een minder mobiele patiënt? Beschikt je minder mobiele patiënt over een sleutelkluisje aan hun voordeur? 

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van monkeypox (MPX) gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Pagina's