Nieuwsoverzicht

Ongetwijfeld ziet ook u regelmatig patiënten waarvan u denkt: ‘deze persoon zou baat hebben bij wat meer beweging’, maar weet u niet altijd hoe u de patiënt hiertoe kan aanzetten? Dan kan Bewegen op Verwijzing (BOV) een oplossing zijn!

Op de campus van het UZ Gent zijn er enkele plaatsen voorzien ter hoogte van ingang 12 (K12) voor artsen. Om het gebruik van deze plaatsen te optimaliseren, zullen enkel nog wagens die een esculaap Afb</body></html>

Op woensdagavond 24 oktober 2018 vond een bijzondere Algemene Vergadering van de HVG plaats in het UZ Gent. Bekijk hier het verslag, de presentatie en de resultaten van de stemming!

Loop jij mee met de HVG?

Op zaterdagavond 8 december 2018 vindt de volgende Midwinternachtrun plaats. Zin om mee te lopen met de Gentse huisartsen? Schrijf jezelf en je collega's dan nu in! Ook je partner en/of kinderen zijn uiteraard meer dan welkom.

Hoe gebeurt de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn? Uw mening als huisarts is hierbij erg waardevol en kan bijdragen aan het creëren van uniforme richtlijnen!

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts, enz.

Wat is de kennis van huisartsen m.b.t. het laag FODMAP-dieet?

Geachte collega's,
 
Recent is de CRESPA trial, een wetenschappelijke studie verricht op de dienst Reumatologie van het UZ Gent, in verschillende media aan bod gekomen (lees hier of hier meer). In deze studie heeft dr. Philippe Carron 60 patiënten met een vroeg stadium van perifere spondyloartritis behandeld met golimumab, een anti-TNF preparaat. De behandeling werd gestaakt na het bereiken van klinische remissie. Momenteel verkeert 53% van de deelnemers nog steeds in remissie, zonder een onderhoudsbehandeling te krijgen. 

Dagverzorgingscentrum De Blaisant biedt ouderen de mogelijkheid om een aangename dag te beleven en anderen te ontmoeten. Indien nodig wordt hulp, toezicht en verzorging aangeboden.

Wat zijn de ervaringen en overtuigingen van de huisarts over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie?

Pagina's