Nieuwsoverzicht

Huisarts Sofie De Smet werd als enige van de Universiteit Gent geselecteerd voor de Prijs van de Jonge Huisarts, op basis van haar manama-scriptie over bariatrische heelkunde. Stem nog voor 25 mei op deze Gentse jonge huisarts via deze link!

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuwe aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. 

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt (empowerment).

Er is een gebruikersgroep opgericht voor CareConnect gebruikers (CtoC – Connect to care). De stuurgroep wenst een systeem op te starten van lokale opleidingen in de kringen of LOK-groepen.

Momenteel loopt aan de UGent een onderzoek rond ‘het medicatiegebruik van het kind en de verwachtingen van ouders wanneer ze een zorgverlener uit de eerste lijn bezoeken voor hun kind’. Men zoekt nu nog huisartsen om deel te nemen aan deze enquête.

Wil je graag dat éénlijn.be in de zomermaanden bij jou in de praktijk langskomt en uitlegt hoe de eGezondheidsdiensten werken? Tijdens de zomermaanden biedt éénlijn.be een speciaal aanbod voor groepspraktijken en/of voor lokale groepen artsen die allemaal eenzelfde EMD-pakket gebruiken.

Gebruikt u Point-of-Care instrumenten (urinesticks, glucosemeters...) in uw praktijk? Voor welke parameters en hoe frequent? Vul deze korte enquête in.

Wat is de rol van de huisarts bij euthanasie en hoe is uw kennis? Het invullen van deze vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.  

Geef in slechts 5 minuten uw mening over het gebruik van lokale niet-steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), meerbepaald de prijs, kwaliteit, bijwerkingen en combinatie met de systemische variant.

In verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werkt Kind en Gezin mee aan het TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) onderzoek. Er kunnen dus baby’s bij u op consultatie komen die ook opgevolgd worden in deze studie.

Pagina's