Nieuwsoverzicht

Er staan in maart en april een aantal interessante webinars op het programma van éénlijn.be: kan mijn patiënt het volledig medisch–farmaceutisch dossier raadplegen? Hoe elektronisch voorschrijven vanaf 1/1/2020? Hoe vlot verder werken bij eHealthpanne? 

De Hoge Gezondheidsraad brengt een nieuw advies uit betreffende het condoomgebruik ter voorkoming van HIV-besmetting bij serodiscordante partners waarbij de besmette persoon een antiretrovirale behandeling volgt. Hiermee wordt het advies 8902 herzien.

Vanaf 1 maart 2019 worden neussprays o.b.v. corticosteroïden enkel nog terugbetaald indien de arts de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' op het voorschrift aanbrengt

De Big Bird studie richt zich op het bespreken van chronisch benzodiazepinegebruik voor slaapproblemen bij volwassen patiënten die simpele taken, zoals lezen en een vragenlijst invullen, online kunnen uitvoeren. Het betreft een pragmatische, cluster-gerandomiseerd gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt nageleefd.

OCMW Gent maakt via deze weg haar aanbod eerstelijnspychologische ondersteuning voor ouderen in Gent kenbaar. Indien je patiënten hebt die hiervoor in aanmerking komen, kun je hen naar deze gratis dienst doorverwijzen (klik hier voor de digitale folder).

Uw medewerking aan dit interessant onderzoek rond de invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt wordt gevraagd. Het invullen duurt maximaal tien minuten en is volledig anoniem. 

Met het onderzoeksteam van het UZ Gent van de diensten Urologie en Gastro-intestinale heelkunde, doen we onderzoek naar de therapeutische opties bij therapieresistente bekkenbodemdysfuncties. Gezien de hoge prevalentie van deze aandoeningen (urineverlies, stoelgangsverlies, verzakking, pelviene pijnen, overactive blaas, …) in de eerstelijnszorg, is er nood aan het up-to-date houden van de kennis van de huisarts omtrent de mogelijke behandelingen.

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. De patiënt neemt thuis zelf een staal van de stoelgang. Het onderzoek van het staal in het labo is gratis. Vanaf 2019 worden ook de 51- en 52-jarigen uitgenodigd en vanaf 2020 de 50-jarigen. Op die manier worden de Europese richtlijnen hieromtrent gevolgd.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert vandaag een nationale campagne om het Beweging op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen!

Na succesvol overleg heeft de fabrikant Therabel besloten om het geneesmiddel Marevan toch te blijven commercialiseren. Het FAGG roept apothekers, groothanderlaars-verdelers en patiënten op om geen onnodige voorraad van het geneesmiddel in te slaan zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft.

Pagina's