Nieuwsoverzicht

Tijdens de winterperiode (27/11/2017-11/03/2018) wordt het aantal beschikbare bedden voor dak- en thuislozen in de nachtopvang uitgebreid tot 105 bedden.

Mag een specialist raadplegingen houden in een huisartsenkabinet? Over deze vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

Wil je graag meer tijd investeren in burn-out coaching maar vind je ook dat er meer ondersteuning nodig is van de huisarts om langere consulten financieel te erkennen?

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De huisarts en kinesitherapeut staan centraal in de aanbevolen conservatieve behandeling van de claudicatiopatiënt.

Zal de webtoepassing Paris klaar zijn tegen eind dit jaar? Ja zeker, zegt het Riziv, dat aan de datum van 1 december vasthoudt. De veralgemening van het elektronisch voorschrift daarentegen wordt uitgesteld tot 1 mei 2018.

Op zaterdag 16 december vindt de volgende Midwinternachtrun plaats. Zin om mee te lopen met de Gentse huisartsen? Schrijf u en uw collega's nu in!

De ‘Sociale Kaart Vluchtelingen’ helpt je wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen). Nu zijn deze gegevens gebundeld in één databank UPPAD.

Er is van de overheid uit een proefproject gestart waarbij er in het UZ 24/24 permanentie is in het Zorgcentrum na seksueel geweld.

In de digitale kaart wordt kort samengevat waarvoor en hoe huisartsen hun oudere patiënten kunnen doorverwijzen naar het geriatrisch dagziekenhuis van AZ Maria Middelares.

Pagina's