Nieuwsoverzicht

In juni 2019 lanceerden we een formulier op onze website waarop Gentse huisartsen incidenten kunnen melden over de communicatie met en het ontslagmanagement van de Gentse ziekenhuizen. Ook het voorbije jaar hebben jullie er gretig gebruik van gemaakt. Veruit de meeste meldingen gingen over verslaggeving. 

De Vlaamse Regering lanceerde een tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken, waarbij ze verder willen inzetten op de creatie van brede, multidisciplinaire praktijken die gezondheidszorg en welzijn, privaat en publiek initiatief samenbrengen.

Op 1 oktober 2022, 10 dagen na het verschijnen van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, trad een nieuwe regeling in werking ter re – integratie van langdurig zieken. Voortaan kan de arbeidsarts al na vier weken contact opnemen met de patiënt.

Net als vorig jaar roepen de Vlaamse huisartsenkringen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het Verslag voor de Huisarts’. Ook in Gent doen we mee. Op ons verzoek richten de hoofdartsen in de Gentse ziekenhuizen zich tot hun collega’s-specialisten: “Plaats verslagen niet enkel op CoZo”. 

Is het soms moeilijk toegang te krijgen tot de woning van een minder mobiele patiënt? Beschikt je minder mobiele patiënt over een sleutelkluisje aan hun voordeur? 

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van monkeypox (MPX) gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Op dinsdag 27 september zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan. Deze service staat open voor alle leden van Huisartsenvereniging Gent en is niet toegankelijk voor de artsen van andere kringen. 

Alle volwassenen in Vlaanderen zullen vanaf september uitgenodigd worden om zich met een boosterprik te laten vaccineren tegen COVID-19. 

Heb je zin en mogelijkheid om met je praktijk snel en vlot verbinding te maken met klinisch psychologen, orthopedagogen en om met hen samen te werken?

De 11 Gentse lokale dienstencentra van stad Gent richten zich tot senioren en hun mantelzorgers.

Pagina's