Nieuwsoverzicht

Kristof Ghyselen, tweedejaars haio, wil graag peilen naar de mening van Vlaamse huisartsen over colorectale kankerscreening in het kader van zijn masterthesis.

Op 27 december 2012 verscheen het KB over de LOK-financiering. Per jaar kan een LOK  200 euro per bijeenkomst (max. 4 bijeenkomsten) ontvangen.

Vrouwen stimuleren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijft belangrijk. Dat blijkt uit praktijk en onderzoek.

In 2013 organiseert UKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) een reeks seminaries rond de rechten van de minderjarigen.

Op 1 december ging de winteropvang van daklozen van start. Alle informatie waar daklozen terecht kunnen en hoe ze toegeleid kunnen worden vindt u via deze 

In het kader van de preventie van contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia heeft de Hoge Gezondheidsraad een informatiebrochure uitgegeven voor bedrijfsartsen,

In 2011 registreerde het Antigifcentrum 1003 slachtoffers van CO-vergiftiging en 32 overlijdens te wijten aan CO in België. Het blijft dus nodig om CO elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen.

Het Netwerkpunt werd opgericht door het Netwerk Gent - Eeklo in het kader van de ontwikkelingen naar een betere geestelijke gezondheidszorg. U kan als huisarts bij het Netwerkpunt terecht voor:

Pagina's