LMN

Om de kwaliteit van chronische zorg en de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers in de regio Gent-Merelbeke te bevorderen werd in 2010 het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) “Samen in Zorg” opgericht, een initiatief van de Huisartsenvereniging Gent (HVG), in samenwerking met de Huisartsenkring Merelbeke (HAKM).

Meer informatie over het LMN kunt u terugvinden op de website.

Ga naar de website van het LMN.