Werkgroepen

Binnen de huisartsenkringen zijn verschillende werkgroepen actief die instaan voor de opvolging van de werking.

Enerzijds zijn er werkgroepen die actief zijn rond thema's die deel uitmaken van de dagelijkse werking van de huisartsenkring (wachtdienst, navorming, LMN).

Anderzijds zijn er werkgroepen die actief zijn rond projecten die tijdelijk in de Huisartsenkring georganiseerd worden.