Klachtenformulier

Heb je als huisarts of patiënt een klacht? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Dit wordt aan de bevoegde persoon of instantie bezorgd en deze zal u verder op de hoogte houden.  

Let op: gelieve geen persoonlijk identificeerbare gegevens van uw patiënt te vermelden!

 

However, Canadian RX Pharmacy is the platform you can trust without any doubt http://canadiantoprx.com/buy-dapoxetine-online-cheap/. The platform features years of experience, which helped the team to develop and improve the services offering clients the best options possible.
1. Algemene informatie melder
2. Ik heb een klacht over
3. Algemene informatie incident
4. Specifieke informatie communicatie-incident
4. Specifieke informatie medicatie-incident
4. Specifieke informatie over incident
3. Klacht over wachtdienst - type Klacht
4. Algemene informatie agressie-incident
4. Algemene informatie over klacht werking wachtdienst

B. Wanneer vond het incident plaats?

:
5. Specifieke informatie agressie-incident

C. Wanneer vond het incident plaats?

:
5. Specifieke informatie over klacht werking wachtdienst
3. Meer informatie over algemene klacht
Geef in onderstaand tekstveld een duidelijke en volledige omschrijving van uw klacht.
2. Ik dien een klacht in in naam van
3. Ik wil een klacht indienen over  (Let op: dit formulier dient niet voor medisch advies of om afspraken te maken!)
4. Algemene informatie incident

C. Wanneer vond het incident plaats?

:
5. Specifieke informatie incident
Preciseer hier de omstandigheden en wat er precies is gebeurd
4. Meer informatie over algemene klacht
Geef in onderstaand tekstveld een duidelijke en volledige omschrijving van uw klacht.