Recent LOK-aanbod

Update: 19/04/2022

HVG-aanbod

Correct registreren in je EMD en kwaliteitsvolle Sumehrs maken

Contactpersoon: karel.strobbe@hvg.be (09 335 24 89)

Met de zomercampagne ‘Summer of Sumehr’ (2021) hebben we de Gentse huisartsen gestimuleerd om werk te maken van veel en goede Sumehrs. Uiteraard is dat een inspanning van lange adem. 

De Sumehrs zijn een hulpmiddel voor de doorstroming van patiënteninformatie van de eerste naar de tweede lijn, vooral voor ongeplande zorg. De Gentse ziekenhuizen geven aan dat de kwaliteit en kwantiteit van de Sumehrs nog beter kan. De HVG heeft zich geëngageerd om iets te doen met dat signaal. Momenteel heeft zo’n 35% van de Gentenaars een Sumehr. Dat kan beter. We willen van Gent een Sumehr-topregio maken. 

De kunst van het goed registreren in een patiëntendossier – dé premisse voor goede Sumehrs - staat niet in steen gebeiteld. Deze LOK-groep is daarom opgevat als een reeks (open) vragen en stellingen. Het wordt dus geen theoretische LOK-groep, maar een interessante gespreksavond of -middag. We bevragen elkaars praktijk en wisselen tips en aanbevelingen uit. We leren van elkaar. 

 

Extern aanbod

Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?

Aanbieders: Rondpunt vzw i.s.m. Domus Medica
Contactpersoon: Marijke.janssenswillen@rondpunt.be (0483 09 01 46 - 03 205 74 80)

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Je komt als huisarts meer in aanraking met (in)directe betrokkenen bij een verkeersongeval dan je in eerste instantie denkt. Wat kan je voor hen betekenen? Hoe herken je een posttraumatische stressstoornis? Wat is jouw rol in de vraag naar een schadevergoeding? Naar welke partners kan je doorverwijzen? Deze vorming belicht het complexe traject dat (in)directe betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen en geeft je handvaten om ondersteuning te bieden.

Deze vorming wordt gratis aangeboden, maar er wordt wel een vergoeding aangerekend voor de verplaatsingskosten.

De vorming kan je aanvragen via het bestelformulier van Domus Medica.
 

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Aanbieders: Rondpunt vzw i.s.m. Domus Medica
Contactpersoon: Marijke.janssenswillen@rondpunt.be (0483 09 01 46 - 03 205 74 80)

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt.

Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH. Naast duidelijk zichtbare gevolgen, wordt er aandacht besteed aan minder zichtbare, maar dikwijls voor de patiënt en zijn omgeving zwaar doorwegende gevolgen. Een ervaren neuropsycholoog biedt tools om een hersenletsel te herkennen en licht toe waar je in je buurt terecht kan voor verdere informatie en doorverwijzing.

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt € 250 + verplaatsingskosten.

De vorming kan je aanvragen via het bestelformulier van Domus Medica.
 

Opstaan om te plassen 's nachts en andere plasproblemen

Aanbieder: uroloog An-Sofie Goessaert
Contactpersoon: ansofie@mijnuroloog.be

An-Sofie Goessaert, uroloog en klinisch en academisch consulent in het UZ Gent - gespecialiseerd in plasproblemen - stelt zich graag aan jullie voor. Hebben jullie als LOK interesse in een navorming over opstaan om te plassen 's nachts, een klacht die veel patiënten treft en waar heel wat factoren bij betrokken zijn? Heb je suggesties voor een navorming over andere urologische onderwerpen?