Wachtpost AZ Sint-Lucas

Op 5 maart 2021 opende een nieuwe wachtpost op de site van het AZ Sint-Lucas. Hiermee zeggen we definitief vaarwel aan de oude wachtposten, nu ook deze in de Martelaarslaan zijn deuren sluit. De vroegere wachtpostlocatie in Gentbrugge blijft vooralsnog dienstdoen als triagecentrum.

Bekijk dit filmpje van het openingsweekend voor meer info over toegang, parking, ... of lees meer hieronder.

Locatie & bereikbaarheid

Het adres is Groenebriel 1, 9000 Gent. Maar er zijn verschillende toegangswegen, afhankelijk of je met de fiets, openbaar vervoer of wagen komt. Kom je met de wagen? Stel dan je GPS in op Terhagen (niet op Groenebriel). De Blaisantvest en de toegangsweg naar de parkeertoren vallen niet onder de lage-emissiezone. Rij je dus met een auto die de LEZ-zone niet in mag, dan kan je zonder problemen Sint-Lucas bereiken. 

De nieuwe wachtpost bevindt zich naast de spoedgevallendienst. Overal op de site staat er bewegwijzering naar de huisartsenwachtpost. 

Er is geen aparte parking voorzien voor de wachtpost, zowel patiënten als huisartsen moeten zich parkeren in de toren. Huisartsen die met de auto komen, moeten parkeren op de derde verdieping en krijgen een parkeerticket om gratis buiten te rijden, zoals in het UZ.

Voor patiënten staat de betaalautomaat recht tegenover de inkom van de wachtpost en staan er rolstoelen aan de ingang van de parking.

Let op: voor de wachtpost of spoedafdeling mag niemand parkeren.

De huisartsenwachtpost is toegankelijk met een badge. Er is dag en nacht onthaal aanwezig, dus je kan steeds binnen als arts. Als je een shift doet, zal de onthaalmedewerker je binnenlaten en je een badge overhandigen om de binnendeuren te ontgrendelen. Na je shift moet je die badge terug inleveren.

Indeling wachtpost

De wachtpost beschikt over een afgescheiden onthaal met sanitaire ruimte, een ruime wachtzaal en toiletten voor patiënten, 4 kabinetten; een gang met lockers, 3 slaapkamers, een keuken- en leefruimte en apart toilet voor medewerkers (dat niet aangeduid staat met een symbool).

De verwarming is met thermostaten en is centraal ingesteld, je kan de temperatuur zelf nog een 2-tal graden regelen.

Voor de nachtartsen is er een eigen slaapkamer voorzien van kleine badkamer met douche en toilet. Er zijn lakens beschikbaar en er wordt elke dag gepoetst.

De kabinetten zijn volledig ingericht en voorzien van een spoeltafel. Het medisch materiaal bevindt zich in de Ritter tafels. Bepaalde zaken worden standaard in het onthaal bewaard, zoals hechtsets en ampullen. Je kan deze via de onthaalmedewerker bekomen.

In de keuken bevindt zich een automatische koffiezet en een waterdispenser, om een steentje bij te dragen aan het milieu en de afvalberg te verkleinen, raden we aan om je eigen drinkfles mee te brengen.

Patiëntenstroom

De wachtpost is niet vrij toegankelijk voor patiënten. Zij kunnen op twee manieren bij ons terechtkomen: ofwel na telefonisch contact met 1733, waarop men een richtuur meekreeg, ofwel na doorverwijzing van de spoedgevallendienst. Er is een doorverwijsflyer voorzien met hierop info voor de patiënten hieromtrent.

Spoed kan dag en nacht patiënten doorverwijzen naar de wachtpost. De doorverwijzing van spoed naar de wachtpost gebeurt via een internationaal gekend triageprotocol en op basis van concrete afspraken met de HVG.

Een patiënt doorverwijzen naar spoed voor verder onderzoek? Weet dat er in het weekend enkel spoedartsen standaard aanwezig zijn, geen andere specialisten (orthopedist, oftalmoloog, NKO…). Dus doorverwijzen naar spoed mag zeker maar schep geen verkeerde verwachtingen bij de patiënt!  

Wilt u in geval van een terugverwijzing van spoed naar wachtpost naar spoed bellen naar de spoedarts via (09 224)5200 om hem hierover te briefen? Zo kan het ziekenhuis de patiëntenstroom bijsturen. Oogletsels (vreemd voorwerp in oog) en acute trauma-gevallen worden vanaf nu niet meer doorgestuurd naar de wachtpost. 

Werking wachtpost

De wachtpost in het AZ Sint-Lucas is doorlopend open van vrijdagavond van 19 uur tot maandagochtend 7 uur. Vanuit hier vertrekt 1 auto voor de huisbezoeken.

Op de wachtposten werken we met veralgemeende derdebetalersregeling. Dit betekent dat patiënten enkel nog het remgeld dienen te betalen, indien men in orde is met de mutualiteit. De patiënt rekent af aan de onthaalbalie.

Sinds april 2021 zijn we van start gegaan met centrale inning, de arts int dus niet meer op eigen rekening maar alles komt op een centrale rekening van de wachtposten. Nadien krijgt de arts een shift- en prestatievergoeding. 

Organisatie wachtdienst

Er verandert niets aan de algemene werking van de wachtdienst. Computersysteem, het gebruik van Mediris en de telefonie blijven ongewijzigd. U kan nog steeds inloggen op de pc met het gekende wachtwoord.

Labo

In de wachtpost in Sint-Lucas maken we gebruik van een verkort laboformulier.

Indien u een labo-aanvraag wenst te doen, kunt u bij het onthaal terecht voor dit formulier, alsook voor het labelen van het staal met etiketten en voor het verzenden van het staal. De stalen worden via de buizenpost in de spoed naar het labo gestuurd.

Let op: het is belangrijk dit formulier grondig en correct in te vullen.

Het resultaat is te raadplegen via Cozo. Het labo is ook telefonisch te bereiken.

Radiologie / Medische beeldvorming

Je kan tijdens je wachtdienst een RX of echo aanvragen. Je hoeft als arts niet te bellen naar de medische beeldvorming (MBV), maar je mag de patiënt naar de onthaalbalie op spoed sturen. Daar zal hij/zij ambulant ingeschreven worden voor de MBV (dus niet voor spoed). Het onthaal van spoed zal de MBV opbellen en iemand van MBV zal de patiënt komen ophalen in de wachtzaal van de spoed.

Hiervoor vul je een papieren aanvraagformulier in, waarop je o.a. je eigen gegevens, alsook de huisarts van de patiënt vermeldt. Je kan voor het aanvraagformulier en etiket terecht bij het onthaal.

Voor de aanvraag van een echografie dien je voorafgaandelijk telefonisch contact op te nemen met de radioloog op het nummer 64 93, want de radioloog is niets steeds aanwezig in het weekend.

De radiologie is niet naast de spoedgevallendienst gelegen. De patiënt moet zich aanmelden aan het algemeen onthaal van het ziekenhuis en wordt van daaruit naar de dienst begeleid. Buiten de openingsuren van het ziekenhuisonthaal dient de patiënt via de wachtzaal van spoed te gaan. 

De patiënt krijgt een U-ID-nummer/patiëntencode mee via de radiologieverpleegkundige. Deze code dient de patiënt te overhandigen aan de huisarts van wacht.  Met deze code en geboortedatum van de patiënt kan de huisarts zonder vertraging de beelden consulteren via de website https://beelden.azstlucas.be. Indien de huisarts van wacht advies nodig heeft om de beelden correct te interpreteren, mag de huisarts rechtstreeks contact opnemen met de radioloog van wacht op het nummer 64 93. Ook als de radioloog van wacht niet meer in het ziekenhuis is, blijft hij via dit nummer bereikbaar (doorgeschakeld).

Het resultaat komt in COZO terecht.