Afschakelplan 2018

De media staat weer geruime tijd bol van de berichten over mogelijkse stroomschaartse deze winter. Dit elektriciteitstekort kan aanleiding geven tot het opstarten van een afschakelplan. Dit heeft behoorlijk wat gevolgen ook op vlak van gezondheidszorg en van uw werk als huisarts.

In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar als het tekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. In elk geval worden de prioritaire gebruikers (vooral de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de beheerscentrales voor noodoproepen) als eerste opnieuw bevoorraad. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

Schijf acht is als eerste aan de beurt. De gemeentes op ons werkingsgebied die (deels) behoren tot schijf acht zijn: Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Destelbergen/Heusden en Melle.

Kies uw categorie: Wij delen binnenkort meer nieuws over de gevolgen voor uw praktijk en uw patiënten!

  • Mijn praktijk bevindt zich in schijf 8 van het afschakelplan: Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Destelbergen/Heusden en Melle
  • Mijn praktijk bevindt zich in de zone 9000, maar ik heb patiënten die wonen in schijf 8
  • Ik ben CRA-arts in een rustoord gelegen in één van de afschakelplannen
  • Ik wil meer info:

Voor iedereen blijft de weekendwacht en de organisatie van deze weekendwacht gevrijwaard aangezien de wachtposten in de Koning Willem I-kaai en de Martelaarslaan niet in het gebied van afschakeling zijn opgenomen. De wachtpost op de site van Sint-Jozef Gentbrugge ligt in een prioriteitszone en zal vermoedelijk een maximale stroomonderbreking van 20 minuten kennen. Er wordt trouwens niet vermoed dat tijdens het weekend een afschakeling zal moeten gebeuren.