Afschakelplan 2018

Tijdens de wintermaanden bestaat er steeds een kans op een elektriciteitstekort. Dit elektriciteitstekort kan aanleiding geven tot het opstarten van een afschakelplan en kan gevolgen hebben op uw werk als huisarts.

In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar als het tekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. In elk geval worden de prioritaire gebruikers (vooral de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de beheerscentrales voor noodoproepen) als eerste opnieuw bevoorraad. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

Een mogelijke afschakeling kan 7 dagen vooraf ingeschat worden. In de komende dagen wordt alles op alles gezet op stroombesparingsmaatregelen. Dit om alsnog een afschakeling te voorkomen. Als dit niet toereikend zou zijn, kan er beslist worden om effectief af te schakelen. Deze beslissing wordt maximaal één dag (24u) op voorhand genomen.

Gent en Melle/Heusden/Destelbergen worden in dit afschakelplan getroffen en zit in 3 schijven, namelijk schijf 3, schijf 6 en schijf 8:

 • In schijf 3 bevinden zich de deelgemeenten Drongen, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. 
 • In schijf 6 bevinden zich enkele straten in Oostakker, Desteldonk en Mendonk.
 • In schijf 8 bevinden zich de (deel)gemeenten Ledeberg, Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Destelbergen/Heusden en Melle. Schijf acht zou als eerste aan de beurt zijn.

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Indien het afschakelplan in een jaar verschillende keren of dagen na elkaar moet worden geactiveerd, wordt een beurtrol in dalende volgorde gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen. Dit zou ook het geval zijn als er de dag ervoor enkel een risico was op afschakeling van schijf 8, waarbij schijf 8 niet werd afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.

Wat nu?

 • Is mijn straat betrokken?
 • Mijn praktijk bevindt zich in schijf 8 van het afschakelplan: Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Destelbergen/Heusden en Melle.
  • Elke huisartsenpraktijk bekijkt hoe zij zich het best kunnen organiseren (bv. info ophangen aan de deur met nummer van naburige praktijk of wachtnummer 09/236.50.00, zaklampen voorzien...). Het wachtnummer 09/236.50.00 zal uitzonderlijk stand-by zijn vanaf 17 uur en de oproepen van de patiënten uit de afschakelzone zullen worden doorgegeven aan de vaste huisarts via de GSM.
  • Heeft u patiënten met medische toestellen die op elektriciteit werken waarvan de autonomie van het toestel minder dan 5 uur is, én die NIET terecht kunnen bij familie of vrienden? Gelieve de patiëntengegevens (naam, adres, tel, medische nood) door te sturen naar elien.stevens@hvg.be. De HVG groepeert deze info en bij plotse nood wordt deze overgemaakt aan de bevoegde stads- of overheidsdienst en wordt er gezocht naar een oplossing voor deze patiënten.
 • Mijn praktijk bevindt zich in de zone 9000, maar ik heb patiënten die wonen in schijf 8.
  • Heeft u patiënten met medische toestellen die op elektriciteit werken waarvan de autonomie van het toestel minder dan 5 uur is, én die NIET terecht kunnen bij familie of vrienden? Gelieve de patiëntengegevens (naam, adres, tel, medische nood) door te sturen naar elien.stevens@hvg.be. De HVG groepeert deze info en bij plotse nood wordt deze overgemaakt aan de bevoegde stads- of overheidsdienst en wordt er gezocht naar een oplossing voor deze patiënten.
 • Ik ben CRA in een rustoord gelegen in één van de afschakelplannen. Elke instelling behoort een intern noodplan te hebben en dient goede afspraken te maken met de CRA. Het is mogelijk dat de CRA dan ook niet bereikbaar is omdat zijn/haar praktijk ook afgeschakeld is.
 • Ik wil meer info:

Voor iedereen blijft de weekendwacht en de organisatie van deze weekendwacht gevrijwaard aangezien de wachtposten in de Koning Willem I-kaai en de Martelaarslaan niet in het gebied van afschakeling zijn opgenomen. De wachtpost op de site van Sint-Jozef Gentbrugge ligt in een prioriteitszone en zal vermoedelijk een maximale stroomonderbreking van 20 minuten kennen. Er wordt trouwens niet vermoed dat tijdens het weekend een afschakeling zal moeten gebeuren.