Attesten

Via deze link kan u de overzichtswebsite met alle medische attesten raadplegen: Medische attesten

Deze attesten kan u ook terugvinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Infomatie (BCFI).