Bevoegdheden

Wachtverantwoordelijke

  • Tijdens de wachtdienst heeft 1 arts supervisie over de volledige wachtdienst, nl. de wachtverantwoordelijke. Daarom is het van groot belang dat deze arts vertrouwd is met alle aspecten van de werking van de wachtposten.
  • De wachtverantwoordelijke dient beslissingen te nemen en naar oplossingen te zoeken voor dringende problemen, alsook in geval van noodsituaties, zodanig dat de werking van de wachtdienst gegarandeerd blijft. De achterwacht (een lid van de Raad van Bestuur) kan aangesproken worden in geval van juridische, organisatorische of ethisch moeilijke kwesties. 

Achterwacht

  • Tijdens elke weekendwacht is telkens een lid van de Raad van Bestuur van achterwacht.
  • Deze arts is het tweede aanspreekpunt in geval van noodgevallen en bij het nemen van beslissingen.
  • De arts van achterwacht dient gecontacteerd te worden indien de eindverantwoordelijke het probleem niet volledig kan oplossen. Hij/zij dient ook gecontacteerd te worden indien noodsituaties zich voordoen (calamiteit).
  • Bij speciale opvorderingen van de medische diensten van de kring door de overheid (vb. rampenplan) dient de achterwacht als aanspreekpunt voor de overheid. De achterwacht zal hierbij de nodige acties opvolgen en coördineren.