Nieuwsoverzicht

Dr. Wim Flipse, arts infectieziektebestrijding bij Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen wil graag over volgende infectieziekten nieuws en cijfers meegeven:

Na twee verlengingen door de aanhoudende koude sloot op 29 maart 2013 de winteropvang voor daklozen in de Academiestraat.

Het UZ Gent richt zich specifiek met het 9e Lentesymposium Oncologie naar huisartsen. Eén van de items die tijdens deze avond aan bod komt, is: 'Communicatie: een brug naar de huisarts'.

In het kader van haar masterproef 'taakdelegatie tussen huisarts en verpleegkundige bij chronische aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg : invloed op werklast en jobtevredenheid' onderzoekt Nadia Van Camp

Het UZ Brussel en de VUB organiseren een symposium 'Welkom in de medische wereld' met 4 grote thema's.

'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen' is gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en op de (klinische en wetenschappelijke) expertise van de partners van het Expertiscentrum Val- en frac

Onder leiding van het UZ Gent is er in het verleden een CVS-netwerk opgericht met als doel een aparte nomenclatuur aan te vragen voor CVS-patiënten. Omdat het Riziv niet inging op het dossier lag het netwerk een tijd stil.

Op 27 december 2012 verscheen het KB over de LOK-financiering. Per jaar kan een LOK  200 euro per bijeenkomst (max. 4 bijeenkomsten) ontvangen.

Kristof Ghyselen, tweedejaars haio, wil graag peilen naar de mening van Vlaamse huisartsen over colorectale kankerscreening in het kader van zijn masterthesis.

Vrouwen stimuleren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijft belangrijk. Dat blijkt uit praktijk en onderzoek.

Pagina's