Nieuwsoverzicht

In het kader van haar masterproef 'taakdelegatie tussen huisarts en verpleegkundige bij chronische aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg : invloed op werklast en jobtevredenheid' onderzoekt Nadia Van Camp

Het UZ Brussel en de VUB organiseren een symposium 'Welkom in de medische wereld' met 4 grote thema's.

'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen' is gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en op de (klinische en wetenschappelijke) expertise van de partners van het Expertiscentrum Val- en frac

Onder leiding van het UZ Gent is er in het verleden een CVS-netwerk opgericht met als doel een aparte nomenclatuur aan te vragen voor CVS-patiënten. Omdat het Riziv niet inging op het dossier lag het netwerk een tijd stil.

Kristof Ghyselen, tweedejaars haio, wil graag peilen naar de mening van Vlaamse huisartsen over colorectale kankerscreening in het kader van zijn masterthesis.

Op 27 december 2012 verscheen het KB over de LOK-financiering. Per jaar kan een LOK  200 euro per bijeenkomst (max. 4 bijeenkomsten) ontvangen.

Vrouwen stimuleren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijft belangrijk. Dat blijkt uit praktijk en onderzoek.

In 2013 organiseert UKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) een reeks seminaries rond de rechten van de minderjarigen.

Op 1 december ging de winteropvang van daklozen van start. Alle informatie waar daklozen terecht kunnen en hoe ze toegeleid kunnen worden vindt u via deze 

In het kader van de preventie van contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia heeft de Hoge Gezondheidsraad een informatiebrochure uitgegeven voor bedrijfsartsen,

Pagina's