Nieuwsoverzicht

In het kader van de preventie van contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia heeft de Hoge Gezondheidsraad een informatiebrochure uitgegeven voor bedrijfsartsen,

In 2011 registreerde het Antigifcentrum 1003 slachtoffers van CO-vergiftiging en 32 overlijdens te wijten aan CO in België. Het blijft dus nodig om CO elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen.

Het Netwerkpunt werd opgericht door het Netwerk Gent - Eeklo in het kader van de ontwikkelingen naar een betere geestelijke gezondheidszorg. U kan als huisarts bij het Netwerkpunt terecht voor:

Pagina's