Nieuwsoverzicht

Omdat er vanuit wordt gegaan dat de patiënt/huisarts relatie de laatste 15 jaar sterk geëvolueerd is, doet doctoraatstudent Edgard Eeckman een onderzoek aan de VUB naar de kenmerken van de  patiënt/huisartsrelatie vandaag.

Vanaf 1 juni zal het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker, starten met het per brief uitnodigen van vrouwen tussen 25 en 64 jaar om 3-jaarlijks een uitstrijkje te laten nemen bij hun huisarts of gynaecoloog.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zoekt artsen om te zetelen in de deskundigencommissie Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Vergoeding is voorzien.

De Vlaamse overheid wil dat alle vaccinatoren systematisch gebruik maken van Vaccinnet. Daarom kunnen gratis vaccins vanaf 1 januari 2014 nog alleen via Vaccinnet besteld worden.

De veralgemening van het gebruik van Vaccinnet is een van de doelstellingen van het Vlaams actieplan voor vaccinaties, dat vorig jaar werd opgesteld. Daarin wordt vooropgezet dat in 2015 Vaccinnet systematisch door alle vaccinatoren moet worden gebruikt. Die doelstelling wordt nu  vervroegd door de gratis bestellingen binnenkort enkel nog via Vaccinnet te laten verlopen.
 

Het WZC-formularium staat sinds kort online en is te raadplegen via deze link

Op 12 juni om 20.30u heeft de Algemene Vergadering plaats van de HVG. Dit jaar vraagt de HVG aan de leden om het huishoudelijk reglement van de klachtenbehandeling te stemmen.

Om aan de nood aan psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie algemene Gentse ziekenhuizen een ‘raadpleging psychologen’ gestart elk binnen de context van het eigen ziekenhuis. Dat gebeurde in overleg met de Huisartsenvereniging van Gent. Deze raadpleging ontstond vanuit een vermaatschappelijking van de psychologische zorg (artikel 107 van de ziekenhuiswet). Ze past binnen de nieuwste ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij legt men onder andere het accent op een vroege interventie en op een toegankelijke en snelle psychologische zorg voor iedereen.

Sinds 1 mei zijn de patiëntbijdragen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg veranderd. De directies van RCGG en CGG Eclips verspreiden hiervoor een infobrief. (zie bijlage)

Het crisismanagement van FOD Volksgezondheid verspreidt onderstaande informatie over blootstelling aan acrylnitril en over het bewarend beslag op bloed- en urinestalen.

Binnenkort start een Pashtu-sprekende Mind Spring, bedoeld voor alle asielzoekers en vluchtelingen, ook voor hen die al een tijd erkend zijn, die Pashtu spreken. (Pashtu wordt gesproken in Pakistan en Afghanistan). Mind Spring is een groepsaanbod in eigen taal voor asielzoekers en vluchtelingen.

Pagina's