Nieuwsoverzicht

LMN Samen in Zorg en HVG wensen u een deugddoend eindejaar en een gezond 2014 toe!

De werkgroep CRAGT organiseerde op 7 december 2013 een symposium over levenseindezorg in het woonzorgcentrum.

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie.

Een navorming Diabetes Mellitus werd aangeboden aan de lokale navormingsgroepen binnen het werkingsgebied van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Samen in Zorg, in de periode van januari 2013 tot en met juni 2013.

U zag misschien al heel wat berichten verschijnen inzake elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers (point-to-point communicatie), waaronder niet in het minst de huisartsen. We zijn van oordeel dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentiestrijd tussen Medibridge en Health Connect.

 

Het buurtcentrum in Ledeberg organiseert op 17/12 een gezond ontbijt. In bijlage een flyer om patiënten warm te maken voor dit event en om gezond ontbijten te promoten.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus wil haar expertise ter beschikking stellen voor andere organisaties die te maken hebben met mensen die kampen met psychische problemen of psychische stoornissen.        

Het aantal mensen met diabetes neemt wereldwijd nog altijd toe, ook in ons land, waar er meer dan 600 000 patiënten zijn. Het diabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent maakt daarom elk jaar van de Werelddiabetesdag gebruik om extra aandacht te vragen voor deze chronische aandoening.

Heeft u patiënten die in een asielprocedure zitten, of die erkend vluchteling zijn en die baat zouden hebben bij een cursus Mind Spring?

Er is heel wat ophef rond de staking van de gevangenisartsen. Vanaf november staken ook de Gentse gevangenisartsen mee waardoor er tijdens de wachtdienst oproepen kunnen komen om een gevangene medische hulp te komen bieden.

Pagina's