Nieuwsoverzicht

U zag misschien al heel wat berichten verschijnen inzake elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers (point-to-point communicatie), waaronder niet in het minst de huisartsen. We zijn van oordeel dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentiestrijd tussen Medibridge en Health Connect.

 

Het buurtcentrum in Ledeberg organiseert op 17/12 een gezond ontbijt. In bijlage een flyer om patiënten warm te maken voor dit event en om gezond ontbijten te promoten.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus wil haar expertise ter beschikking stellen voor andere organisaties die te maken hebben met mensen die kampen met psychische problemen of psychische stoornissen.        

Het aantal mensen met diabetes neemt wereldwijd nog altijd toe, ook in ons land, waar er meer dan 600 000 patiënten zijn. Het diabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent maakt daarom elk jaar van de Werelddiabetesdag gebruik om extra aandacht te vragen voor deze chronische aandoening.

Heeft u patiënten die in een asielprocedure zitten, of die erkend vluchteling zijn en die baat zouden hebben bij een cursus Mind Spring?

Er is heel wat ophef rond de staking van de gevangenisartsen. Vanaf november staken ook de Gentse gevangenisartsen mee waardoor er tijdens de wachtdienst oproepen kunnen komen om een gevangene medische hulp te komen bieden.

Vanaf 1 november 2013 is bof niet meer meldingsplichtig! De epidemie van bof is inmiddels achter de rug, de ziekte is nu ‘endemisch’. Vandaar dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de tijdelijke meldingsplicht opheft.

In bijlage kan u brochures over beweeglessen in de Gentse wijken terugvinden. De brochures willen bewoners een duidelijk overzicht bieden van alle beweeg- en sportmogelijkheden in de wijk.

De HVG doet mee aan de Winterloop van Gent (1 km, 5 km, 10 km, 21 km, 42 km) op zondag 15 december 2013. Zijn er enthousiaste sportievelingen onder de Gentse huisartsen die zin hebben om mee te lopen met de HVG?

Het garanderen van een naadloze overgang tussen tweede en eerste lijn is een streven dat ons allen bezighoudt.  Voormalig huisarts dr. Anja Braet buigt zich over dit onderwerp in haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Hier alvast meer uitleg over deze studie en een warme oproep aan de huisartsen om deel te nemen!

Pagina's