Nieuwsoverzicht

Op 12 juni om 20.30u heeft de Algemene Vergadering plaats van de HVG. Dit jaar vraagt de HVG aan de leden om het huishoudelijk reglement van de klachtenbehandeling te stemmen.

Om aan de nood aan psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie algemene Gentse ziekenhuizen een ‘raadpleging psychologen’ gestart elk binnen de context van het eigen ziekenhuis. Dat gebeurde in overleg met de Huisartsenvereniging van Gent. Deze raadpleging ontstond vanuit een vermaatschappelijking van de psychologische zorg (artikel 107 van de ziekenhuiswet). Ze past binnen de nieuwste ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij legt men onder andere het accent op een vroege interventie en op een toegankelijke en snelle psychologische zorg voor iedereen.

Sinds 1 mei zijn de patiëntbijdragen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg veranderd. De directies van RCGG en CGG Eclips verspreiden hiervoor een infobrief. (zie bijlage)

Het crisismanagement van FOD Volksgezondheid verspreidt onderstaande informatie over blootstelling aan acrylnitril en over het bewarend beslag op bloed- en urinestalen.

Binnenkort start een Pashtu-sprekende Mind Spring, bedoeld voor alle asielzoekers en vluchtelingen, ook voor hen die al een tijd erkend zijn, die Pashtu spreken. (Pashtu wordt gesproken in Pakistan en Afghanistan). Mind Spring is een groepsaanbod in eigen taal voor asielzoekers en vluchtelingen.

Het mandaat van de HVG binnen de Algemene Vergadering van LOGO Gezond Plus staat momenteel open. Daarom zijn we op zoek naar een Gentse huisarts die 1 x per jaar in deze AV wil zetelen om daar de stem van de Gentse huisartsen te vertegenwoordigen.

Sinds kort zijn er vijf parkeerplaatsen voorbehouden voor huisartsen op de campus van het UZ.

Eten heeft een belangrijke betekenis in een mensenleven. De waarde van het maaltijdgebeuren verandert niet als men geconfronteerd wordt met dementie, de manier waarop het verloopt kan echter wel drastisch veranderen. Dit vormt een grote uitdaging voor hulpverleners en mantelzorgers om hiermee om te gaan.

Dit jaar bestaat huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout 10 jaar. Het was de eerste wachtpost in België. Tijd dus voor een symposium! Op zaterdag 22 juni worden enkele interessante aspecten van de huisartsenwachtposten onder de loep genomen.

Dr. Wim Flipse, arts infectieziektebestrijding bij Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen wil graag over volgende infectieziekten nieuws en cijfers meegeven:

Pagina's