Nieuwsoverzicht

Op zoek naar ondersteuning en professionalisering van uw onderneming? Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg biedt u het project De ZorgCoach, gesubsidieerd door Vlaamse Overheid, waarbij een team van experten klaar staat om u te begeleiden. Via ervaringsuitwisselingen en opleidingsmomenten worden huisartsen en andere zorgbeoefenaars gecoacht. 

Bepaalde delen of bepaalde wijken van Gent behoren tot een zone geografisch afgebakend op basis van plaatselijke kenmerken van de huisartsgeneeskunde én er zijn zones afgebakend voor positieve acties in deze gemeente. De huisarts die zich vestigt in een van die delen, in een van die wijken of in een van die zones, heeft recht op de premie van het impulsfonds.

Om aan de nood aan betaalbare psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie Gentse Algemene Ziekenhuizen, AZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn Gent AV, de Raadpleging Psychologen opgestart. Het accent van dit initiatief wordt gelegd op een vroege interventie en op een snel toegankelijke psychologische zorg voor iedereen. De Raadpleging Psychologen richt zich op volwassenen die bij hun huisarts komen aankloppen met milde tot matige psychische klachten.

Het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem plant in het najaar verschillende interessante opleidingen voor patiënten.

Op 5 november organiseert het Steunpunt Milieu en Gezondheid samen met de huisartsenvereniging Gent een infomoment over het humaan biomonitoringsonderzoek in de Gentse Kanaalzone, specifiek voor huisartsen. Binnenkort worden immers de resultaten bekendgemaakt van dit onderzoek, en vragen over persoonlijke resultaten komen vaak terecht bij de huisarts. 

Er is recent een boek (derde editie) uitgebracht voor gezondheidswerkers die in crisissituaties met anderstaligen worden geconfronteerd. 

Het LMN gaat in gesprek met alle LOK-verantwoordelijken in de Gentse regio (Gent-Destelbergen-Melle-Merelbeke) om de wisselwerking tussen het LMN en de LOK’s te bevorderen.

De nieuwe groeicurven maken het mogelijk om de groei van het jonge kind op een nog accuratere manier op te volgen op de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Enerzijds ligt de nadruk op het belang van longitudinale opvolging van de groei door deze te vergelijken met hoe kinderen van die leeftijd in de populatie groeien. Anderzijds wordt er gekeken naar de groei op de verschillende curven onderling. 

Bericht aan artsen over de huidige afspraken ivm. de vaccinatie van prematuur geboren baby’s en kinderen met een laag geboortegewicht. Een samenwerking met de behandelende arts is noodzakelijk aangezien het voor deze kinderen aanbevolen vaccinatiemoment van 13 maanden niet binnen het consultschema van Kind en Gezin past.

LMN Samen in Zorg, PLAZZO, provincie Oost-Vlaanderen en deel-SEL Gent stellen u graag voor: It takes 2 to tango, een initiatie-avond voor patiënten en eerstelijnszorgverleners. De eerste passen naar een samenspel in de zorg worden gezet. De patiënt verandert, de zorg evolueert, de zorgverstrekkers moeten hun communicatie-aanpak aanpassen.

Pagina's