Nieuwsoverzicht

Het CVS-netwerk voor Oost-en West-Vlaanderen heeft een zorgpad voor abnormale moeheid ontwikkeld. Het CVS-netwerk bestaat uit partners uit de 1e, 2e en 3e lijn die een zorgpad ontwikkelden die het vermoeidheidsbeeld reeds in de beginfase zo adequaat mogelijk wil benaderen en waarbij de huisarts een cruciale rol speelt. Bedoeling is de evolutie naar een chronische  beperking zo veel mogelijk te vermijden.

In het kader van hun ManaMa-scriptie voeren 3 Haio's (dr. Jessie Delaere, dr. Peter Smet en dr. Julie Roobroeck) onderzoek naar het gebruik van het GMD+ (de preventiemodule) in de Vlaamse huisartspraktijken en de mogelijke manieren om zo'n preventieconsult te implementeren.

Er is een verhoogd risico voor een hittegolf. Dit betekent extra aandacht voor de risicogroepen van een hittegolf: kinderen, daklozen en senioren.

 

De HVG en het LMN verspreiden samen met de wijkgezondheidscentra een poster over rookstop tijdens de Ramadan.

Omdat er vanuit wordt gegaan dat de patiënt/huisarts relatie de laatste 15 jaar sterk geëvolueerd is, doet doctoraatstudent Edgard Eeckman een onderzoek aan de VUB naar de kenmerken van de  patiënt/huisartsrelatie vandaag.

Vanaf 1 juni zal het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker, starten met het per brief uitnodigen van vrouwen tussen 25 en 64 jaar om 3-jaarlijks een uitstrijkje te laten nemen bij hun huisarts of gynaecoloog.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zoekt artsen om te zetelen in de deskundigencommissie Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Vergoeding is voorzien.

De Vlaamse overheid wil dat alle vaccinatoren systematisch gebruik maken van Vaccinnet. Daarom kunnen gratis vaccins vanaf 1 januari 2014 nog alleen via Vaccinnet besteld worden.

De veralgemening van het gebruik van Vaccinnet is een van de doelstellingen van het Vlaams actieplan voor vaccinaties, dat vorig jaar werd opgesteld. Daarin wordt vooropgezet dat in 2015 Vaccinnet systematisch door alle vaccinatoren moet worden gebruikt. Die doelstelling wordt nu  vervroegd door de gratis bestellingen binnenkort enkel nog via Vaccinnet te laten verlopen.
 

Het WZC-formularium staat sinds kort online en is te raadplegen via deze link

Op 12 juni om 20.30u heeft de Algemene Vergadering plaats van de HVG. Dit jaar vraagt de HVG aan de leden om het huishoudelijk reglement van de klachtenbehandeling te stemmen.

Pagina's