Nieuwsoverzicht

De nieuwe groeicurven maken het mogelijk om de groei van het jonge kind op een nog accuratere manier op te volgen op de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Enerzijds ligt de nadruk op het belang van longitudinale opvolging van de groei door deze te vergelijken met hoe kinderen van die leeftijd in de populatie groeien. Anderzijds wordt er gekeken naar de groei op de verschillende curven onderling. 

Bericht aan artsen over de huidige afspraken ivm. de vaccinatie van prematuur geboren baby’s en kinderen met een laag geboortegewicht. Een samenwerking met de behandelende arts is noodzakelijk aangezien het voor deze kinderen aanbevolen vaccinatiemoment van 13 maanden niet binnen het consultschema van Kind en Gezin past.

LMN Samen in Zorg, PLAZZO, provincie Oost-Vlaanderen en deel-SEL Gent stellen u graag voor: It takes 2 to tango, een initiatie-avond voor patiënten en eerstelijnszorgverleners. De eerste passen naar een samenspel in de zorg worden gezet. De patiënt verandert, de zorg evolueert, de zorgverstrekkers moeten hun communicatie-aanpak aanpassen.

Vanaf 1 juli reikt het Riziv geen nieuwe beroepskaarten of SAM-kaarten meer uit. Dat vloeit voort uit de stopzetting van SIS-kaart, die vanaf 1 januari dit jaar van kracht werd.

De Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) is op zoek naar een uitgebreide groep geëngageerde huisartsen om haar mandaten in te vullen n.a.v. de medische verkiezingen. Het AADM streeft hierbij naar een evenwichtige verdeling in leeftijd, geslacht en geografische spreiding en roept bij deze ook jongere huisartsen (<45jaar) op om zich kandidaat te stellen.

Tolk- en Vertaalservice Gent, de sociaal tolk- en vertaaldienst voor Groot-Gent, lanceert een online vertaalbib (www.vertaalbibliotheek.be) voor diensten en organisaties uit de sociale sector. Dienst- en hulpverleners vinden er vertalingen die bruikbaar zijn in heel wat domeinen (gezondheid, onderwijs, maatschappelijk welzijn, openbare dienstverlening, …).

Voor de griepvaccinatiecampagne 2014-2015 werd een nieuw beeld ontwikkeld. Via deze affiche- en informatiecampagne worden de risicogroepen gesensibiliseerd om zich te laten vaccineren tegen de griep. De nieuwe affiche en folders kunt u gratis bestellen via het bijgevoegde formulier.

Als huisarts bent u de vertrouwenspersoon bij uitstek om rokers te motiveren om te stoppen met roken! Er is bewezen dat een kort rookstopadvies door de huisarts een kosteneffectieve strategie is om het aantal rokers terug te dringen.

In de media duiken steeds vaker verontrustende berichten op over de toenemende problematiek van burn-out bij huisartsen. In een recent rapport van het KCE rond dit onderwerp kwam o.a. de volgende aanbeveling naar voor: ‘Elke huisarts zou zijn eigen huisarts moeten hebben’. Deze aanbeveling is een eerste stap in de preventie en vroegopsporing van burn-out. Maar hoeveel huisartsen hebben effectief een eigen huisarts?

Eenlijn.be geeft een opleiding aan huisartsen en apothekers om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de eHealthdiensten (de e-HealthBox, Vitalink, Vaccinnet,...).

Pagina's