Nieuwsoverzicht

Op 1 november zal het Centrum voor Psycho-Sociale Revalidatie MIRABELLO (netwerk Gent-Eeklo) van start gaan.

Drie jaar na de invoering van de financiering via het zorgprogramma kanker, weet amper één op de vijf huisartsen dat ze een beroep kunnen op een oncocoach. Dat blijkt uit een enquête van Artsenkrant in samenwerking met het AZ Maria Middelares Gent bij ruim 200 huisartsen. 

U heeft er ongetwijfeld al over gelezen: Vanaf 1 oktober kan een apotheker begeleidingsgesprekken voorstellen aan patiënten die een astmabehandeling met inhalatiecorticosteroïden aanvatten. Chronische zorg is bij uitstek een multidisciplinair gegeven en zeker bij deze materie is het enorm belangrijk dat huisartsen en apothekers samenwerken.

Een systeem van triage van oproepen, de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn, 'la nuit profonde' en de veiligheid van artsen met wachtdienst... Het waren problemen waarvoor men tijdens de rondetafel over de huisartsenwachtdienst afgelopen zaterdag op zoek ging naar een oplossing. De reacties op de afloop ervan zijn afwachtend positief.

Minister van Volksgezondheid Onkelinx wil de verplichting afschaffen dat de huisartsenwachtdienst door een huisarts wordt waargenomen. Waalse huisartsen streven ernaar 's nachts de spoeddienst in te schakelen. Onkelinx heeft plannen om KB 78 (dat de uitoefening van gezondheidsberoepen beregelt), bij te sturen zodat de spoeddienst 's nachts de continuïteit van de huisartsenwachtdienst kan verzekeren.

De grootschalige renovatie van het AZ Jan Palfijn, Site Watersportbaan, is op de voet te volgen via een aparte website: www.palfijnindesteigers.be.

De diagnose van ADHD moet voorbehouden worden voor specialisten die daarvoor zijn opgeleid, stelt de Hoge Gezondheidsraad in een aanbeveling op vraag van minister Onkelinx.

Op 20 september gaat het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus van start.

In 2012 registreerde het Antigifcentrum 1240 slachtoffers van CO-vergiftiging en 23 overlijdens te wijten aan CO in België. Meestal is een slecht onderhouden toestel, een niet verluchte kamer of een schoorsteen die niet goed functioneert de oorzaak van een CO- vergiftiging. Allemaal risico’s die op vrij eenvoudige wijze te verhelpen zijn. Het blijft dus nodig om CO elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarom stelt de Gezondheidsdienst van de Stad Gent ook dit jaar opnieuw de CO-preventiecampagne voor.

De Arteveldehogeschool Gent organiseert de thema-avond 'Buddy's... en meer: perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen'. Vier verschillende onderzoeks- en dienstverleningsprojecten omtrent kwetsbare zwangerschap worden er voorgesteld.

Pagina's