Nieuwsoverzicht

Tolk- en Vertaalservice Gent, de sociaal tolk- en vertaaldienst voor Groot-Gent, lanceert een online vertaalbib (www.vertaalbibliotheek.be) voor diensten en organisaties uit de sociale sector. Dienst- en hulpverleners vinden er vertalingen die bruikbaar zijn in heel wat domeinen (gezondheid, onderwijs, maatschappelijk welzijn, openbare dienstverlening, …).

Voor de griepvaccinatiecampagne 2014-2015 werd een nieuw beeld ontwikkeld. Via deze affiche- en informatiecampagne worden de risicogroepen gesensibiliseerd om zich te laten vaccineren tegen de griep. De nieuwe affiche en folders kunt u gratis bestellen via het bijgevoegde formulier.

Als huisarts bent u de vertrouwenspersoon bij uitstek om rokers te motiveren om te stoppen met roken! Er is bewezen dat een kort rookstopadvies door de huisarts een kosteneffectieve strategie is om het aantal rokers terug te dringen.

In de media duiken steeds vaker verontrustende berichten op over de toenemende problematiek van burn-out bij huisartsen. In een recent rapport van het KCE rond dit onderwerp kwam o.a. de volgende aanbeveling naar voor: ‘Elke huisarts zou zijn eigen huisarts moeten hebben’. Deze aanbeveling is een eerste stap in de preventie en vroegopsporing van burn-out. Maar hoeveel huisartsen hebben effectief een eigen huisarts?

Recent werd vanuit Stad Gent een project gedaan in de Brugse Poort over psychologische weerbaarheid/kwetsbaarheid. Nu wil het OCMW Gent echter al op voorhand zicht krijgen op de psychologische noden van hulpverleners en cliënten in de regio Ledeberg en Gentbrugge, om dan zelf een voorstel te doen aan Stad Gent.

Eenlijn.be geeft een opleiding aan huisartsen en apothekers om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de eHealthdiensten (de e-HealthBox, Vitalink, Vaccinnet,...).

Voor een onderzoek aan Universiteit Gent werd een eHealth interventie uitgewerkt voor de promotie van gezonde voeding en beweging bij de huisarts. Hiervoor werd een online programma ontwikkeld dat volwassen patiënten voorziet van een op maat advies en hen helpt bij het opstellen van een eigen actieplan om meer te bewegen of gezonder te eten. Momenteel is men op zoek naar huisartsen die bereid zijn om deel te nemen aan deze studie.

Vanaf 1 april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types 'medische kaarten' uitgereikt. De verschillende types medische kaarten, samen met een kort overzicht van deze kaarten, vindt u in onderstaande documenten. Kaart 'type 1', met terugbetaling van het volledige bedrag, zal nog steeds het meest voorkomen. Maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen ook uitgereikt worden.

Wil u nagaan welke navormingen er binnen uw regio werden of worden georganiseerd en of u deze kan bijwonen? Wenst u inspiratie op te doen voor thema's of sprekers? De werkgroep navorming inventariseerde het reeds voorbije en het toekomstige navormingsaanbod per lokale navormingskring. Neem zeker een kijkje!

We werden geïnformeerd over het stoppen van de beschikbaarheid van Inderal Retard 80. Het kan niet echt vervangen worden door een ander retard preparaat (de 160 heeft wel generieken). Men raadt de artsen dan ook aan om direct de therapie aan te passen bij het uitschrijven van nieuwe voorschriften.

Pagina's