Nieuwsoverzicht

MIND-SPRING Vlaanderen is een psycho-educatie programma voor asielzoekers en vluchtelingen. Benieuwd hoe het met Mind Spring gaat en welke cursussen er allemaal werden georganiseerd? Lees er meer over in hun nieuwsbrief in bijlage.

In de nieuwsbrief van december werd er reeds iets over gezegd: de elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers en de concurrentiestrijd tussen o.a. Hector (HealthConnect) en Medimail (Medibridge), waar in de streek rond Antwerpen huisartsen jammer genoeg het slachtoffer van waren. Het LMN vroeg de Gentse ziekenhuizen opnieuw om zo veel mogelijk transparantie en de garantie op een vlotte gegevensdoorstroom.

De Medische Directie van het Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe medische procedure 'Dichtsbijzijnde Ziekenhuis' opgesteld, terug te vinden in bijlage. Op 1 april 2014 is de procedure van start gegaan.

Leer Fietsen is een cursus voor volwassenen in samenwerking met de wijkgezondheidscentra. Dit project wordt georganiseerd door de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra en is gesubsidieerd door de stad Gent.

In het kader van een doctoraatsonderzoek en een masterthesis wordt momenteel een onderzoek gevoerd over de percepties van communicatie tussen Vlaamse huisartsen en arts-specialisten aangaande patiëntenzorg.

In het kader van een bachelorproef aan de Hogeschool West-Vlaanderen Brugge, wordt een onderzoek gevoerd naar het gebruik van tablet-pc's bij Gentse huisartsen en medisch secretaressen. 

Vanaf 1 januari 2014 zullen de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uitreiken. Tijdens een overgangsperiode zal de SIS-kaart nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie en zullen de houders van de SIS-kaarten hun kaart ook tot eind 2015 bijhouden.

Een ISI+-kaart zal worden uitgereikt aan de personen die geen aanspraak kunnen maken op een elektronische identiteitsbewijs maar die wel sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen.

Het OCMW Gent wil de huisartsen graag op de hoogte brengen van een initiatief dat opgestart zal worden voor een tussenkomst in het gebruik van anticonceptie.

In het kader van de opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde aan de UGent, in samenwerking met het UZ Gent, wordt de medewerking van huisartsen gevraagd in een onderzoek naar "De rol van een Advanced Nurse Practitioner binnen het zorgpad voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom".

In België bestaan er twee systemen voor de verloning van huisartsgeneeskundige zorgen: de prestatie gebaseerde betaling en het forfaitair betalingssysteem. Uw medewerking wordt gevraagd in een Haio-masterproef naar de houding ten opzichte van het forfaitair betalingssysteem in de huisartsgeneeskunde, bij artsen die (nog) niet met dit systeem werken.

Pagina's