Nieuwsoverzicht

Heeft uw patiënt psoriasis en gebruikt hij/zij momenteel geen systemische medicatie? Dan kan uw patiënt bijdragen aan een onderzoek van het UZ Gent om het werkingsmechanisme van psoriasis beter te begrijpen. De patiënten kunnen helpen met een éénmalige bloedafname en/of huidbiopsie. 

 

Het evaluatierapport van het navormingsproject CNI is klaar!

4e Nieuwsbrief Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem. 2015 is net begonnen en het werd tijd voor een nieuwe nieuwsbrief want het therapiehuis heeft heel wat te melden!

Op dit ogenblik is er een grotere bedbezetting in de ziekenhuizen dan verwacht. Een verdere stijging van het aantal opnames kan worden verwacht door - onder meer - een toenemend aantal gevallen van bovenste luchtweginfecties en griep. Er is de mogelijkheid dat alle ziekenhuizen bezet geraken. Bijgevolg dringt een meer veralgemeende aanpak zich op en wordt er een collectieve inspanning gevraagd. Voor u als huisarts is hierin ook een cruciale rol weggelegd.

Op 3 december 2014 werden Geert Heungens, voorzitter KOVAG*, en Marleen Haems, directeur beroepsmanagement KOVAG, uitgenodigd voor een overleg met het beleidsondersteunend orgaan (BO) van de HVG. De samenwerking tussen huisartsen en apothekers werd er in een constructieve sfeer besproken.

Op dinsdag 27 januari zal het Steunpunt Milieu en Gezondheid de resultaten bekendmaken van het humane-biomonitoringsonderzoek dat sinds maart 2013 loopt in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in het lichaam en gerelateerde gezondheidseffecten gemeten bij 200 jongeren uit de regio, en nog eens 195 jongeren vulden een vragenlijst in. 

In kader van een Manama thesis huisartsgeneeskunde wordt d.m.v. een enquête onderzoek gevoerd naar de visie van de Vlaamse huisartsen over de haalbaarheid van echografie in de eerstelijnszorg. Het doel van deze enquête is informatie verzamelen over het gebruik van echografie in de eerste lijn. Hierover zijn in België echter geen gegevens.

De Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur organiseert een infodag en debat over fijn stof en de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Op zaterdag 7 februari in de Sint-Pietersabdij Gent (Kapittelzaal) met aansluitend een receptie.

De richtlijn voor huisartsen over ebola werd opnieuw geactualiseerd. In bijlage vindt u de nieuwste versie samen met een steekkaart en een stappenplan.

Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.

Pagina's