Nieuwsoverzicht

De update van zondag bevat o.m. een bijgewerkt afsprakenplan, en niet onbelangrijk: de flowcharts die in het UZ Gent gebruikt worden om al dan niet tot testing over te gaan.

Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden overspoeld met vragen, doen de triage van patiënten, leggen huisbezoeken af, sturen verdachte gevallen door voor testing… en zien soms collega’s uitvallen wegens infectie, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput.

Na intern overleg en overleg met onze partners in het UZ, is er een aangepast afsprakenplan.

Het einde van de werkweek bracht een gewijzigde gevalsdefinitie, alsook richtlijnen voor CRA's en een afsprakenkader vanuit de HVG.

Op 4 maart brengen we een update over het beleid bij mogelijk besmette patiënten, doorverwijzing en staalname en de voorbereidingen van een actieplan indien er een epidemie uitbreekt.

De nieuwe informatie en richtlijnen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) volgen elkaar nu in sneller tempo op. Gisteren (2 maart 2020) ontvingen we het onderstaande omtrent de gevalsdefinitie, contact van huisartsen met de provinciale arts infectieziektebestrijding, een nieuw telefoonnummer van het UZ Gent en richtlijnen van WZC's.

Stel je vragen aan een expertenpanel op maandag 9 maart 2020.

Laatstejaarsstudent Voedings- en Dieetkunde Leen Haegemans (Thomas More Hogeschool) heeft een missie: ze wil de behandeling van prikkelbare darm syndroom verbeteren.

Suïcidepreventie kan pas slagen als verschillende partijen samenwerken. Een ‘zorgpad’ tekent die samenwerking uit. Op 2 april 2020 begint de uittekening ervan voor de ELZ Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Kom je naar de startvergadering?

Huisartsen werken steeds vaker samen met verpleegkundigen en praktijkassistenten in de eerstelijnszorg. Maar hoe voelen ze zich bij deze nieuwe samenwerkingsverbanden? Twee masterstudenten zoeken antwoorden op deze vragen.

Pagina's