Nieuwsoverzicht

Sinds 11 oktober kunnen Gentenaars ook online de verklaring voor orgaandonatie invullen. Naast online, kan dit ook nog altijd schriftelijk en via het loket.

De werkgroep CRAGT van de HVG nodigt je ook dit jaar uit op een boeiend symposium! Dit symposium met als thema: 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg' gaat door op zaterdag 7 december 2019. Deelname is gratis en accreditering werd aangevraagd!

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen rond vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.

Neem nu deel aan dit onderzoek naar het medicamenteus beleid bij patiënten met dementie (Alzheimer’s dementie, vasculaire dementie, Parkinson’s dementie en fronto-temporale dementie) in een rust- en verzorgingstehuis (RVT)! Dit zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Huisartsen kunnen gratis inloggen op de CEBAM-websites ebpnet.be (gratis website voor huisartsen met klinische praktijkrichtlijnen) en cdlh.be (gratis medische digitale bibliotheek). Meer informatie over hoe je precies kan inloggen, vind je in het inlogschema.

In overleg met de bevoegde autoriteiten heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid.

De tongbasis, strottenklep, slokdarmmond, larynx en farynx kunt u bij rechtstreekse inspectie via de mond niet zien. Gaat het wel degelijk om een tonsillitis? Of wordt de keelpijn veroorzaakt door een gezwel? Is de heesheid het gevolg van een laryngitis? Van een poliep? Of van een verlamming? Waarom is die vrouw zo kortademig? Is dat eet/slikprobleem louter psychisch, of is de oorzaak toch organisch? En checkt u graag de klinische evolutie –in dat donker hoekje- bij de follow up?

Neem nu deel aan deze studie omtrent de rol van de huisarts in het voorschrijven en/of begeleiden van Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) bij patiënten met een verhoogd risico op HIV-infectie! Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten.

Op donderdag 14 november organiseert de HVG, i.s.m. CAW Gent en vzw Nieuw Gezin, een ronde tafel met als thema 'Hoogconflictueuze echtscheidingen en de rol van de huisarts hierin'. Het is de bedoeling om ervaringen te delen, gezamenlijke knelpunten te duiden en op basis hiervan ook de ondersteuning van jou als huisarts (o.a. met vorming) te optimaliseren. Wij zijn alvast benieuwd naar jouw inbreng!

Voor de ontwikkeling van een "Information Service Tool" voor werknemers, werkgevers, (para)medici en jobcoaches is men op zoek naar (para)medici die een rol kunnen spelen in het proces van werkhervatting na kanker en die hierover geïnterviewd willen worden. Specifiek is men nog op zoek naar een huisarts.

Pagina's