Nieuwsoverzicht

Uit recent onderzoek van UGent blijkt dat 70% van de slachtoffers van familiaal geweld iemand uit de directe omgeving (vriend, collega, ...) aanspreekt maar geen professionele hulp zoekt.

Bij welke pathologie is het echt nuttig en veilig om uw patiënt aan te moedigen om te bewegen? Welke aanbevelingen zijn er dan specifiek voor een patiënt met diabetes, overgewicht, lipidenstoornissen, rugpijn, migraine, depressie…? Kom het te weten in het werk: ‘Lichaamsbeweging bij de preventie en behandeling van ziektes’.

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen  voor vaccinatie tijdens de zwangerschap.

Voor het begeleiden van een Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) maakt u best gebruik van een getrainde moderator. Deze moderator leidt niet alleen het overleg in goede banen, maar kan ook inhoudelijke vragen beantwoorden. 

De komende maanden organiseert Domus Medica een aantal opleidingen tot moderator MFO.

In Gent loopt het project van de community health workers (CHW’s) of gezondheidsgidsen. In essentie zijn de gezondheidsgidsen vrijwilligers die vanuit hun vertrouwensband een brugfunctie hebben om kwetsbare personen en gezinnen toeleiden én de weg te wijzen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. 

Het is officieel. Bewegen Op Verwijzing gaat door na 2020. Er is een verlening van het huidige besluit van de Vlaamse regering tot en met 2022. 

Bewegen is belangrijk, niet alleen voor de mentale gezondheid, maar het komt ook het immuunsysteem ten goede en verlaagt de risicofactoren op COVID-19,… Om beweging in een dagelijks leefpatroon in te passen is de steun van een Bewegen Op Verwijzing-coach van enorm grote waarde. Daarom besliste de Vlaamse Regering om het huidige besluit te verlengen tot eind 2022. 

De verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen zal verlengd worden tot 31 december 2022. Dit laten de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) weten. 

Dient u medicatie voor te schrijven aan een persoon met een medische kaart? Opgelet: dan moet u naast het gewone voorschrift ook het ‘formulier voor aflevering medicatie luik A en en B’ invullen.

In het kader van haar masterpaper voor de huisartsenopleiding doet Sarah Lee Selleslagh onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en psychotherapeuten. Als huisarts in opleiding is ze op zoek naar huisartsen die bereid zijn

Pagina's