Nieuwsoverzicht

Momenteel loopt aan de UGent een onderzoek rond ‘het medicatiegebruik van het kind en de verwachtingen van ouders wanneer ze een zorgverlener uit de eerste lijn bezoeken voor hun kind’. Men zoekt nu nog huisartsen om deel te nemen aan deze enquête.

Gebruikt u Point-of-Care instrumenten (urinesticks, glucosemeters...) in uw praktijk? Voor welke parameters en hoe frequent? Vul deze korte enquête in.

Wil je graag dat éénlijn.be in de zomermaanden bij jou in de praktijk langskomt en uitlegt hoe de eGezondheidsdiensten werken? Tijdens de zomermaanden biedt éénlijn.be een speciaal gratis aanbod voor groepspraktijken en/of voor lokale groepen artsen die allemaal eenzelfde EMD-pakket gebruiken.

Wat is de rol van de huisarts bij euthanasie en hoe is uw kennis? Het invullen van deze vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.  

Geef in slechts 5 minuten uw mening over het gebruik van lokale niet-steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), meerbepaald de prijs, kwaliteit, bijwerkingen en combinatie met de systemische variant.

In verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werkt Kind en Gezin mee aan het TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) onderzoek. Er kunnen dus baby’s bij u op consultatie komen die ook opgevolgd worden in deze studie.

De Hoge Gezondheidsraad geeft aanbevelingen i.v.m. de kwantitatieve samenstelling van voedingssupplementen. De in Belgische wetten toegestane maximale gehaltes aan nutriënten in voedingssupplementen overschrijden de werkelijke behoeften van onze bevolking. Bovendien moet er steeds worden gestreefd naar een voedingsevenwicht door gezonde, gevarieerde voeding te bevorderen.

Deel in slechts 5 vragen uw kennis omtrent de wettelijke bepalingen van het Globaal Medisch Dossier (GMD) en de gegevens nodig voor registratie bij de zorgtrajecten.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het GSK willen u inlichten over de aanbevelingen voor het terugtrekken uit de markt van Panadol Retard 8 uur, 665 mg tablet met gereguleerde afgifte omdat een overdosis complex en moeilijk op te volgen is.

Bent u bereid mee te werken aan een onderzoek naar de detectie en doorverwijzing van vrouwen met een alcohol- of drugprobleem door de huisarts? Welke rol speel je bij het stellen van de diagnose, hoe ervaar je de samenwerking met andere hulpverleners, welke barrières en mogelijke verbeteringen zijn er?

Pagina's