Nieuwsoverzicht

Hier kunt u de nieuwsbrief van het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem lezen met info over nieuw therapieaanbod rond verslavingszorg, nieuwe therapeuten, psycho-educatiesessies voor patiënten en nog veel meer.

Op zoek naar een beweegactiviteit waar iedereen kan aan meedoen? Een wandeling in het groen of een speeltuin voor de kinderen? Een begeleide beweegles in uw wijk? Een sportclub om uw conditie wat op te krikken? U vindt het allemaal dankzij de Gentse beweegzoeker!

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met aanbevelingen over de vaccinatie tegen herpes zoster virus (gordelroos, zona).

Van griep is momenteel nog weinig of geen sprake. Laten we dit doortrekken tijdens de winterperiode! Huisartsen spelen een belangrijke rol in het sensibiliseren van hun patiënten om zich te laten vaccineren.

Donderdag 21 september is Werelddag Dementie. Er staat die dag heel wat op het programma in Gent! Alle personen met dementie, hun mantelzorgers, maar ook wie – van ver of dichtbij - werkt met personen met dementie is van harte welkom!

Update over de geneesmiddelen Coruno en Corvaton: op 10 augustus meldde het RIZIV dat de verplichting om een verklaring van een specialist te hebben, zal geschrapt worden en dat de patiënt in afwachting hiervoor niet op raadpleging bij een specialist hoeft te gaan.

Eénlijn.be stuurde een enquête rond over het gebruik en de tevredenheid van eGezondheidsdiensten. Met deze resultaten gaat éénlijn.be nu aan de slag en wil men het opleidingsaanbod meer op uw maat afstemmen.

Heeft u patiënten die in een asielprocedure zitten, of die erkend vluchteling zijn en die baat zouden hebben bij een cursus Mind-Spring? Mind-Spring is een psycho-educatieprogramma voor vluchtelingen en asielzoekers in eigen taal om hun mentale weerbaarheid te vergroten. Er zijn nog plaatsen vrij in de komende reeksen in september en oktober!

Bent u soms ook uitgeput? Wat gebeurt er als u als arts faalt? Hoe kunt u meer genieten van uw werk? Deze workshops kunnen u helpen om meer bevlogen te zijn.

Het lichaam kan bij hitte anders reageren op medicatie. Daarom raadt het Vlaams Warmteactieplan chronisch zieken en ouderen aan hun huisarts of apotheker te raadplegen om na te gaan of tijdelijke aanpassingen aan hun medicatieschema wenselijk zijn.

Pagina's