Nieuwsoverzicht

Vanaf half mei tot eind augustus zal er in Gent een D-SCOPE onderzoek lopen. D-SCOPE heeft als doel het preventief opsporen en ondersteunen van kwetsbaarheid bij ouderen. Voor dit onderzoek zullen 300 mensen bevraagd worden die 60 jaar of ouder zijn. In deze groep zitten heel waarschijnlijk mensen waarvan u de huisarts bent.

De zomer is in aantocht, met soms erg warme dagen. Aangenaam voor sommigen, hinderlijk en gevaarlijk voor anderen. Daarom lanceert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het nieuwe Vlaams warmteactieplan én de aftrap voor de campagne Warme dagen.

De Week van de Opvoeding is gestart! Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat positief opvoeden centraal. Benieuwd wat er in Gent allemaal georganiseerd wordt? Kijk dan op www.stad.gent/weekvandeopvoeding.

Eénlijn.be wil haar opleidingen nog beter afstemmen op de actuele noden die u als huisarts ervaart. Daarom vragen zij u om aan de hand van een enquête door te geven welke eGezondheidsdiensten u gebruikt en hoe tevreden u hierover bent. En aan welke opleiding u het meeste nood heeft?

Een Haio is op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan een interview met betrekking tot cultuursensitieve counseling rond family planning en anticonceptie bij migranten en etnische minderheden (MEM). Werkt u met deze populatie en wil u meewerken?

De Strategische Adviesraad Welzijn - Gezondheid - Gezin (SAR WGG) formuleerde een advies aan Minister Jo Vandeurzen over de conceptnota "Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn". De conceptnota vormt een belangrijke stap in de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. 

Sinds december 2016 wordt Wallonië getroffen door een uitbraak van mazelen. Tot en met 16 april zijn 288 gevallen gemeld. Gezien de nationale (en internationale) context en de hoge besmettingsgraad van mazelen is het belangrijk om elk vermoeden van mazelen te melden.

Het belangrijkste doel van het medisch-farmaceutisch overleg tussen huisartsen en apothekers is het verbeteren van de zorg aan de patiënt. Kwaliteitsbevorderende programma’s ondersteunen het lokale overleg. Het RIZIV keurde ondertussen al 7 thema's goed.
 

De HVG nodigt alle leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 17 mei om 20u00 in het Geuzenhuis. Uw stem als lid is dit jaar cruciaal want er staat heel wat op het programma! Inschrijven is niet vereist maar geef een volmacht indien u verhinderd bent.

Dankzij innovatieve therapieën is HEPATITIS-C anno 2016 met grote kans op succes te genezen. Belangrijk blijft derhalve de depistage en vroegdiagnose, waarbij een cruciale rol weggelegd is voor de huisarts. Volg deze e-learning nog tot en met 28 november.

Pagina's