Nieuwsoverzicht

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hiervoor werd nu een multidisciplinair netwerk opgericht waarbinnen de nodige expertise aanwezig is.

In het kader van zijn masterproef Huisartsgeneeskunde brengt Frederik Kao de ervaringen van Vlaamse huisartsen met palliatieve patiënten van een niet-Westerse achtergrond in kaart middels een online-enquête.

Het project over huisartsen en de preventie van langdurige uitval op het werk wegens psychische klachten werd uitgevoerd door LUCAS in opdracht van de Dienst Uitkeringen van het RIZIV.

Twee masterstudenten 'Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen' aan de Universiteit Gent peilen in het kader van hun opleiding naar de kennis, diagnostiek en eventuele doorverwijzing van kinderen met milde neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen in de huisartspraktijk.

Het therapeutisch huis 'Homaar' in Wetteren biedt een laagdrempelig therapeutisch weekprogramma aan aan jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijker hebben.

Heeft u interesse in het beleid rond de wachtdienst? Wil u meewerken aan de kwalitatieve uitbouw van de huisartsenwachtposten?

Dan bent u geknipt als lid van onze kernwerkgroep wachtdienst!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

In het kader van zijn masterthesis voert Ruben van Gemert, Huisarts in Opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, een onderzoek over de nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIO’s.

Tijdens de winterperiode (27/11/2017-11/03/2018) wordt het aantal beschikbare bedden voor dak- en thuislozen in de nachtopvang uitgebreid tot 105 bedden.

Wil je graag meer tijd investeren in burn-out coaching maar vind je ook dat er meer ondersteuning nodig is van de huisarts om langere consulten financieel te erkennen?

Pagina's