Nieuwsoverzicht

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert vandaag een nationale campagne om het Beweging op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen!

Na succesvol overleg heeft de fabrikant Therabel besloten om het geneesmiddel Marevan toch te blijven commercialiseren. Het FAGG roept apothekers, groothanderlaars-verdelers en patiënten op om geen onnodige voorraad van het geneesmiddel in te slaan zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft.

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek i.k.v. een masterthesis in de Biomedische Wetenschappen! Dit onderzoek, onder begeleiding van prof. Ferrante, heeft tot doel om de samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen in kaart te brengen om eventuele tekortkomingen op te sporen en de kwaliteit van de zorg voor IBD (Inflammatory Bowel Disease) patiënten te verhogen. 

Het UZ Gent neemt deel aan de multicentrische EFFORT-studie, geleid door UZ Leuven, over de waarde van manuele lymfedrainage bij lymfoedeem na borstkanker.

Op donderdag 28 februari is het zeldzame ziektendag, een internationaal gedragen event. RaDiOrg, de nationale koepelvereniging voor al wie leeft met een zeldzame ziekte, voert die dag actie in drie grote treinstations om het grote publiek te sensibiliseren voor dit thema. Tezelfdertijd wil men ook de eerstelijnszorg sensibiliseren. 

Sinds 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten. Meer bepaald aan de zorgtrajectcontracten en aan de verlenging die rekening houdt met een prestatie specialist.

Vul deze boeiende enquête in over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond in de huisartsensetting! Invullen neemt slechts 3 minuten in beslag.

Wat is het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen en COPD? De deskundigen van de RIZIV-consensusvergaderingen hebben die vraag beantwoord.

E-learning: accreditering aangevraagd in samenwerking met Vesaliana VZW. 

In deze e-learning legt Dr Benhalima (endocrinoloog aan het UZ Leuven) uit welke belangrijke patiëntenkarakteristieken in acht dienen genomen te worden bij de keuze van een behandeling en hoe u de adviezen uit de consensus kan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

In het kader van beleidsondersteunend onderzoek naar maatregelen ter controle van continue sedatie aan het levenseinde (zoals het verplicht maken van registratie, consultatie en/of training), willen we meer inzicht krijgen in de opvattingen van Belgische artsen hierover

Pagina's