Nieuwsoverzicht

Voor het INTEGO project, een huisartsenregistratienetwerk van de KU Leuven, zoekt men gebruikers van CareConnect die hun data (automatisch) willen delen om de impact van het milieu op de gezondheid na te gaan. INTEGO biedt ondersteuning om beter te registreren in het EMD, dit houdt geen extra werk in voor de huisarts.

Op woensdagavond 30 mei 2018 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de HVG plaats in het Geuzenhuis. Bekijk hier het verslag en de presentatie.

De ziekte van Verneuil, ook wel gekend als Hidradenitis Suppurativa (HS), is een vrij frequente (1/100 mensen), maar niet zo goed gekende huidziekte. De letsels zien er uit als een vorm van acne, maar dan op andere plaatsen dan de typische jeugdpuisten. Het is belangrijk dat deze ziekte beter bekend geraakt bij de eerstelijn want een multidisciplinaire aanpak is sterk aanbevolen.

De UGent werkt in opdracht van RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen. De bedoeling is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor wordt uw input gevraagd a.d.h.v. een korte vragenlijst.

Een gratis telefoonlijn voor mensen die er zelf niet meer toe geraken om boodschappen te doen? Het bestaat! De Samana Boodschappenlijn, in samenwerking met Colruyt, is een dienst gedragen door mensen uit de buurt die openstaat voor iedereen!

De patiënt krijgt inzage in zijn persoonlijk medisch platform via Personal Health Viewer. Het nieuwe portaal biedt een overzicht van alle medische gegevens die elektronisch beschikbaar zijn. Wens je als zorgverstrekker hierover meer te weten?

Huisarts Sofie De Smet werd als enige van de Universiteit Gent geselecteerd voor de Prijs van de Jonge Huisarts, op basis van haar manama-scriptie over bariatrische heelkunde. Stem nog voor 25 mei op deze Gentse jonge huisarts via deze link!

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuwe aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. 

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt (empowerment).

Er is een gebruikersgroep opgericht voor CareConnect gebruikers (CtoC – Connect to care).

Pagina's