Nieuwsoverzicht

Het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) focust dit jaar in januari op de opsporing van baarmoederhalskanker. Met deze infosheet voor huisartsen wil men extra informatie doorgeven die u kan delen met uw patiënten.

Veel artsen merken een stijging van het aantal patiënten met psychische problemen. In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden gedurende 2 jaar 4 gratis psychologen (4VTE) ingezet, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

De vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van Universiteit Gent voert een onderzoek uit naar de meest optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. Men wil nagaan hoe de verschillende mogelijke interventies het best gecombineerd worden in de nazorg bij kankeroverlevers. Dit onderzoek bestaat uit het online beantwoorden van een aantal vragen, gevolgd door een online groepsgesprek van +/- 1,5u met acht à tien zorgverstrekkers uit verschillende zorgdisciplines. 

Het UZ Gent startte een studie naar de werking van Camostat bij asymptomatische of mild symptomatische patiënten met een recente COVID-besmetting. U kan hier als huisarts uw patiënt voor aanmelden.

Vanaf 1 januari behoren de deelgemeenten Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde en Afsnee tot het werkingsgebied van de HVG. Dit wil zeggen dat de huisartsen en inwoners van deze deelgemeenten voortaan deel zullen uitmaken van onze kringwerking en wachtgebied.

Deze week lanceerde WONCA, de World Organization of Family Doctors, de derde versie van de International Classification for Primary Care (ICPC-3). Het classificatiesysteem dat uw medisch pakket gebruikt om zorgepisoden te registreren, krijgt daarmee een update met meer aandacht voor context en functioneren van de patiënt. 

Het komende anderhalf jaar gaat de HVG, samen met de vier Gentse ziekenhuizen,  aan de slag om de communicatiestromen tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Bedwantsen zijn sinds 2000 aan een nieuwe opmars bezig en vooral de laatste maanden is er sprake van een plaag. Woningent geeft daarom graag wat meer informatie over bedwantsen. Hoe kunt u de symptomen herkennen? Wat kunnen uw patiënten doen in geval van een plaag? En bij welke instanties kunnen ze terecht?

Woningent bundelde voor u alle informatie in een handig overzicht. Meer informatie over bewantsen vindt u via deze link

Mantelzorger in tijden van Corona: niet evident! Sommigen slaan er zich goed door, maar voor veel mantelzorgers is dit toch een zware periode. Velen kampen met gevoelens van stress, angst of hebben andere zorgen. Met dit overzicht wil Stad Gent u attent maken op een aantal diensten die misschien een hulp kunnen betekenen voor een mantelzorger die u kent.

Er zijn tijdelijk problemen met de bevoorrading van Marevan verpakkingen, de enige specialiteit op basis van warfarine. Indien uw patiënt in nood komt, kunt u via deze link overschakelschema’s vinden.

Pagina's