Nieuwsoverzicht

Het PAKT stelde in samenwerking met de HVG een pakket samen rond geestelijke gezondheid. Dit kan gebruikt worden als info-avond voor een navormingsgroep en wordt verzorgd door een medewerker van Het PAKT, samen met een huisarts. Heeft u interesse om deze vorming te organiseren in uw LOK of navormingskring?

Op 6 maart startte de nucleaire informatiecampagne van de overheid en de predistributie van de jodiumtabletten in het ganse land. Als huisarts kun je een belangrijke rol spelen door gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven actief aan te moedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek. 

Het UZ Gent start met een studie DRYCHILD bij kinderen met bedplassen die nog nooit eerder behandeld werden hiervoor. Gezien de huisarts vaak het eerste contact heeft met het kind en de ouder, wordt actief gevraagd om door te verwijzen naar deze studie. De huisarts kan een meerwaarde bieden om kinderen in de 1e lijn beter te helpen met bedplassen.

In de maand maart wordt dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek opnieuw in de kijker gezet. Het bevolkingsonderzoek blijft sterke resultaten boeken. Hieronder kun je een infosheet met informatie voor huisartsen terugvinden.

EBM Practice Net lanceert een nieuwe naam ebpracticenet, een nieuw logo en een nieuwe website. Vanaf nu is de databank uitgebreid en afgestemd op meerdere zorgberoepen in de eerste lijn. Na (gratis) registratie hebt u toegang tot alle evidence based informatie en richtlijnen, snel raadpleegbaar voor, tijdens of na een consultatie.

Bestel de laatste recente vaccinatiefiches van de Hoge Gezondheidsraad!

Via een vragenlijst van slechts 5 minuten wordt gepeild naar jouw kennis en aanpak van postpartum mastitis! En je kan ondertussen iets bijleren over de behandeling van postpartum mastitis.

Gezocht: jongeren tussen 10 en 16 jaar voor een studie rond stress en overgewicht, meerbepaald stress onderzoeken als een externe driver van de deregulatie van de energiebalans. Wilt u de flyer verspreiden onder jongeren die bij u op consultatie komen of in uw wachtzaal?

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie."

Burn-out belangt ons allemaal aan! Op maandag 5 maart start de Gentse universitaire onderzoeksgroep een studie naar de prevalentie van burn-out in België. Gedurende drie maanden vragen ze aan huisartsen en bedrijfsartsen om de vragenlijst voor de vroegtijdige opsporing van burn-out in te vullen voor patiënten die werkgerelateerde psychosociale klachten hebben. Hiervoor zoekt men nog een groot aantal huisartsen die willen deelnemen!

Pagina's