Nieuwsoverzicht

Het Centrum voor KankerOpsporing benadrukt dat het ook in deze COVID-tijden belangrijk is om te blijven screenen naar borstkanker en dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Deze infosheet voor huisartsen bevat de nodige cijfers en ook duidelijke informatie die u met uw patiënten kan bespreken.

Op 9 oktober opende een nieuwe wachtpost op de site van het UZ Gent. Alles wat je moet weten over deze nieuwe wachtpost, vind je in dit filmpje (of lees je hieronder). De wachtpost in Gentbrugge doet vanaf nu enkel nog dienst als triagecentrum (tijdens de week) en infectiewachtpost (in het weekend). 

Op woensdag 7 oktober organiseerde de HVG een webinar met als thema: ‘COVID-19. Ben je nog mee?'. Daarin werd een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen gegeven:

  • Contacten
  • Testen
  • Kinderen
  • Andere (reizen, BIS-nummer, nomenclatuur)

Hierna werd ruimte voorzien voor alle vragen en opmerkingen. 

De Dienst Burgerzaken van Stad Gent is op zoek naar back-up artsen voor het uitvoeren van een tweede controle an de van de doodsoorzaak (bij crematie). 

Vanaf eind september stelt de Belgische overheid de app “Coronalert”, een applicatie voor contactopvolging, ter beschikking van de Belgische burger. Met deze app kan er via de mobiele telefoons op een privacyvriendelijke manier opgevolgd worden wie met wie in nauw contact kwam. Dit gebeurt door de uitwisseling van anonieme codes.

Zorg24 Gent biedt gratis hulpverlening bij ouderen aan huis. Heb je een patiënt die hier baat bij zou hebben? Hoe je voor de verschillende ondersteuningsmodaliteiten kan aanmelden, lees je hieronder!

De Academie voor de Eerste Lijn, een project gefinancierd door het fonds Daniel De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, wil de eerstelijnszorg verder versterken in zorg en welzijn. Daartoe is er nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. En daar kan jij bij helpen!

Eerste masterstudente geneeskunde (UGent) Laura Tas vraagt uw medewerking voor haar onderzoek over de aanpak van een mild hoofdtrauma bij kinderen. Het invullen van deze vragenlijst neemt maximum 5 minuten van uw tijd in beslag! Er worden geen gevoelige vragen gesteld en uw gegevens worden niet vrijgegeven bij de verwerking van de resultaten. 

Oproep: verbind (ex-)kankerpatiënten met het project "Kwispel tegen Kanker"!

Heb jij als huisarts ervaring met 'Bewegen op Verwijzing' en wil je daar graag over getuigen? Dan zijn Stad Gent en Logo Gezond+ dringend op zoek naar jou!

Pagina's