Nieuwsoverzicht

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Hoe ziet de samenwerking tussen huisarts en osteopaat eruit? Wat verwacht u hierin als huisarts? Wat zijn uw ervaringen? Met deze korte bevraging (5 min.) tracht Ciska Thys hier een antwoord op te krijgen. 

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

De wachtpostcommissie voor huisartsenwachtpost Scheldekracht. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kunnen ze voor u betekenen?

Alles over BOV voortaan op bewegenopverwijzing.be

De website bovregiogent.be werd stopgezet. Vanaf nu vindt u alle info over Bewegen op Verwijzing (BOV) terug op bewegenopverwijzing.be

Stad Gent biedt i.s.m. RADAR (netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) dit najaar enkele gratis workshops aan voor iedereen die werkt met of voor jongeren en extra handvaten wil rond een aantal thema’s die linken aan het welzijn van jongeren.

Na de heropstart van de Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker op 11 mei gaat nu ook het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gefaseerd terug van start.

Caitlyn Van Mol, studente geneeskunde aan KU Leuven, wil samen met haar promotor, professor en huisarts Birgitte Schoenmakers via deze vragenlijst polsen naar het screeningsgedrag bij huisartsen omtrent alcoholmisbruik bij jongeren (tot de leeftijd van 25 jaar). Het beantwoorden van de vragen zal slechts een vijftal minuten van uw tijd in beslag nemen.

Graag doen we een warme oproep om deel te nemen aan dit onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie bij Vlaamse huisartsen en hun medewerkers!

In dit advies van de HGR leest u meer over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (i.k.v. covid-19) en welke bevolkingsgroepen prioritair moeten worden gevaccineerd.

Pagina's