Nieuwsoverzicht

Op donderdag 7 december organiseert de HVG een ronde tafel met als thema 'Toegankelijke zorg: hoe organiseren we dit bij kwetsbare groepen? Anderstalig en kansarmoede'.

Eetexpert ontwikkelde nieuw materiaal rond somatische detectie en opvolging van eetstoornissen. Het vormt een aanvulling op het bestaande draaiboek voor huisartsen.

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten. Ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.

Domus Medica heeft van de Participatiemaatschappij Vlaanderen vernomen dat het budgettair plafond bereikt is voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor loonkosten, telesecretariaat en ondersteuningspremies.

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.

Alle huisartsen kregen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug ten laatste op 31 januari 2018.

De nieuwe app Bingli helpt patiënten om hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden.

Registreren kan helpen zorg te verbeteren maar kan ook veel interessante gegevens opleveren. Dat blijkt uit meer dan 20 jaar registraties via INTEGO, een Vlaams huisartsen registratienetwerk.

Op 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede komen verenigingen waar armen het woord nemen massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Steunt u deze campagne voor een beter toegankelijke eerstelijnszorg?

Met behulp van een elektronische vragenlijst wil het UZ Gent nagaan welke voorkeuren huisartsen hebben bij contactname met het UZ Gent rond patiëntenzorg en welke knelpunten ze hier momenteel rond ervaren. 

Pagina's