Nieuwsoverzicht

Stad Gent, Logo Gezond+ en Bond Moyson bieden vanaf 28 januari verschillende cursussen aan rond stoppen met roken.

Voor een onderzoek over bewegen tijdens de kankerbehandeling is een onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool op zoek naar een 30-tal inactieve kankerpatiënten (tussen 0 en 6 maand na diagnose).

De Vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent zoekt vrijwilligers voor een studie bij personen met mediale knieartrose.

In juni lanceerden we een centraal klachtenformulier op deze website. De respons die we terugkrijgen van de betrokken personen en instanties, is constructief en hoopgevend.

Binnenkort opent Fedasil opnieuw een opvangcentrum voor Verzoekers tot Internationale Bescherming (asielzoekers) in Gent. Fedasil is daarvoor op zoek naar huisartsen.

We zoeken versterking van ons team vaste onthaalmedewerkers.

Domus Medica stelt gratis sprekers ter beschikking voor een 2 uur durende vorming over de re-integratiewetgeving. Een ideaal aanbod voor LOK-groepen!

In het kader van een masterthesis Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven willen enkele studenten graag peilen naar de manier van inname van geneesmiddelen en de huidige kennis van medische hulpmiddelen bij slikproblemen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft het GGZ-landschap in kaart gebracht, om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De belangrijkste conclusie daarbij is dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan. HET KCE doet wel een aantal aanbevelingen.

Geconfronteerd met de huidige klimaatcrisis en milieuveranderingen, schreef en verspreidde de vereniging 'Docs for climate' in oktober een open brief. De brief kan nog steeds ondertekend worden.

Pagina's