Nieuwsoverzicht

Gezocht: jongeren tussen 10 en 16 jaar voor een studie rond stress en overgewicht, meerbepaald stress onderzoeken als een externe driver van de deregulatie van de energiebalans. Wilt u de flyer verspreiden onder jongeren die bij u op consultatie komen of in uw wachtzaal?

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie."

Burn-out belangt ons allemaal aan! Op maandag 5 maart start de Gentse universitaire onderzoeksgroep een studie naar de prevalentie van burn-out in België. Gedurende drie maanden vragen ze aan huisartsen en bedrijfsartsen om de vragenlijst voor de vroegtijdige opsporing van burn-out in te vullen voor patiënten die werkgerelateerde psychosociale klachten hebben. Hiervoor zoekt men nog een groot aantal huisartsen die willen deelnemen!

Het spinoff bedrijf Antelope diagnostics van de universiteit Gent wil goedkope, accurate medische testen op de markt brengen. Eén van hun nieuwe toepassingen is de detectie van CRP (gekoppeld met PCT) om bacteriële infecties te identificeren in de huisartspraktijk. Om een correcte inschatting te maken van het potentieel van deze toepassing, werd een korte enquête opgesteld voor huisartsen.

Vul in slechts 3 minuten deze enquête in over de screening en aanpak van overgewicht binnen de huisartsenpraktijk.

Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?

Twee masterstudenten 'Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen' aan Universiteit Gent willen peilen naar de kennis, diagnostiek en eventuele doorverwijzing van kinderen met milde neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen in de huisartspraktijk. Deze bevraging neemt slechts 3 minuten in beslag.

Doe mee aan een onderzoek naar ‘Het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars voor anderstalige patiënten in de huisartsenpraktijk in Vlaanderen en Brussel’. Het invullen van deze korte enquête duurt slechts 5 minuten.

Als Gentse huisartsenvereniging wensen we graag te reageren op het persbericht van het BVAS gepubliceerd in Knack online op 22/01/2018. De Raad van Bestuur betreurt de gebruikte taal en voelt zich geroepen om te reageren via de pers, gezien er in de Gentse context geen probleem is met zorgcontinuïteit voorzien door de medische huizen en de HVG álle huisartsen verenigt uit elke mogelijke praktijkvorm.

Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken en familie en vrienden van personen met dementie bijeenbrengen. Verwijs gerust patiënten en hun familieleden door naar deze interessante bijeenkomsten!

Pagina's