Nieuwsoverzicht

Zal de webtoepassing Paris klaar zijn tegen eind dit jaar? Ja zeker, zegt het Riziv, dat aan de datum van 1 december vasthoudt. De veralgemening van het elektronisch voorschrift daarentegen wordt uitgesteld tot 1 mei 2018.

Op zaterdag 16 december vindt de volgende Midwinternachtrun plaats. Zin om mee te lopen met de Gentse huisartsen? Schrijf u en uw collega's nu in!

De ‘Sociale Kaart Vluchtelingen’ helpt je wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen). Nu zijn deze gegevens gebundeld in één databank UPPAD.

Er is van de overheid uit een proefproject gestart waarbij er in het UZ 24/24 permanentie is in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

In de digitale kaart wordt kort samengevat waarvoor en hoe huisartsen hun oudere patiënten kunnen doorverwijzen naar het geriatrisch dagziekenhuis van AZ Maria Middelares.

De lokale dienstencentra van het OCMW Gent bieden tijdelijke thuiszorg voor 65-plussers. De verzorgenden in kwestie doen enkel aan tijdelijke thuiszorg, of zogenaamde ‘overbruggingshulp’, voor een bepaalde periode.

In het kader van zijn masterproef onderzoekt Jeroen Anthierens, huisarts-in-opleiding en student aan de Universiteit Antwerpen, welke betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

De Midwinternachtrun gaat dit jaar door in Gent op zaterdagavond 16 december. Loop jij mee met de HVG?

Pagina's