Nieuwsoverzicht

De verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen zal verlengd worden tot 31 december 2022. Dit laten de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) weten. 

Dient u medicatie voor te schrijven aan een persoon met een medische kaart? Opgelet: dan moet u naast het gewone voorschrift ook het ‘formulier voor aflevering medicatie luik A en en B’ invullen.

In het kader van haar masterpaper voor de huisartsenopleiding doet Sarah Lee Selleslagh onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en psychotherapeuten. Als huisarts in opleiding is ze op zoek naar huisartsen die bereid zijn

Domus Medica, Sensoa en een stuurgroep (met o.a. de Vlaamse Vereniging van Seksuologen, de UA) ontwikkelden hetLOK-pakket 'Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid'.

In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden onder meer 4 psychologen (4VTE) aangeworven voor 2 jaar die gratis zullen werken, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

Het Vlaams Apothekersnetwerk laat weten dat de apotheken op dit moment nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd kregen. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht.

Het preventieteam (alcohol en drugs) van CGG Eclips maakte n.a.v. de nieuwe Te Gek?!-campagne een krantje. In dit krantje heeft men heel wat getuigenissen, ervaringen en informatie verzameld over het thema alcohol & verslaving in Gent.

Stad Gent is op zoek naar een arts voor de opvolging van de verzekeringsdossiers m.b.t. arbeidsongevallen, voor Stad en OCMW Gent. Het betreft oude, nog actieve dossiers waarvoor medische kosten worden ingediend.

Een groot deel van de huisartsen bevindt zich in 'rode zone'. De coronacrisis begint voor iedereen door te wegen en ook de huisartsen lijden hieronder. De druk is enorm.

Wordt het jou ook soms te veel? Heb je nood aan een luisterend oor? In regio Gent is dr. Vera De Vleesschauwer het aanspreekpunt voor Doctors4Doctors en Arts in Nood. Je kan haar bereiken via 0495/89.53.20 of vera.devleesschauwer@belgacom.net.

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Pagina's