Nieuwsoverzicht

Wat heeft u nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen? Neem deel aan deze korte enquête, in opdracht van minister Vandeurzen, en laat weten waar u als huisarts nood aan heeft in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten.

De recente persberichten dat zieke kinderen beter niet naar de huisarts gaan, hebben terecht veel ongeloof en verontwaardiging opgeroepen. Want huisartsen zijn perfect opgeleid om de zorg voor kinderen op te nemen en om de ernst van de ziekte juist in te schatten. Domus Medica en het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde reageren krachtig terug!

Het Kenniscentrum (KCE) bestudeerde PlanCad, het wiskundig model voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn maar het mag niet beschouwd worden als een gesloten systeem en zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid.

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten. Vanaf nu kunt u via de website van het RIZIV de premie voor 2016 aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Vanaf september 2017 starten de fietslessen opnieuw in de wijken Dampoort/Sint-Amandsberg, Ledeberg en Rabot/Blaisantvest. Deze laagdrempelige beweeglessen staan open voor alle inwoners van de wijk.

Er is een uitbraak van mazelen vastgesteld in de gevangenis van Gent. Op 28/6/2017 was mazelen reeds vastgesteld bij 11 gevangenen en 4 personeelsleden. Gezien de hoge besmettingsgraad van mazelen, vooral bij het begin van de ziekte (prodromale fase), is het belangrijk om elk vermoeden van mazelen zo snel mogelijk te melden.

Op 24 mei ging er een feedbackmoment door met schepen Filip Watteeuw, waar de schepen in gesprek ging met verschillende organisaties uit de zorgsector over hun ervaringen qua mobiliteit na invoer van het Circulatieplan. Ook de opmerkingen van de huisartsen werden besproken.

Op 20 september 2017 getuigen 3 moedige artsen op de avond over vluchtelingen van de HVG: dr. Peter Decat, dr. Jessica Tilley en dr. Leen Verhenne. Ook het administratieve luik (wat moet u doen indien er zich een vluchteling in uw praktijk aanmeldt, welke papieren moet u invullen, ...) wordt toegelicht.

De app '112 BE' is er om bij noodsituaties hulp in te roepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie. De nieuwe toepassing voor smartphone biedt het grote voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken. Huisartsen kunnen de app ook gebruiken wanneer ze te maken krijgen met een agressieve patiënt.

Vanaf maandag 3 juli 2017 zal het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) de rol opnemen van expertisecentrum rabiës voor België en bevoegd zijn voor de post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës bij patiënten die hieraan werden blootgesteld. Rabiës is een 100% dodelijke ziekte, maar dit kan vermeden worden door snel en correct te reageren na een mogelijke blootstelling.

Pagina's