Nieuwsoverzicht

Deel in slechts 5 vragen uw kennis omtrent de wettelijke bepalingen van het Globaal Medisch Dossier (GMD) en de gegevens nodig voor registratie bij de zorgtrajecten.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het GSK willen u inlichten over de aanbevelingen voor het terugtrekken uit de markt van Panadol Retard 8 uur, 665 mg tablet met gereguleerde afgifte omdat een overdosis complex en moeilijk op te volgen is.

Bent u bereid mee te werken aan een onderzoek naar de detectie en doorverwijzing van vrouwen met een alcohol- of drugprobleem door de huisarts? Welke rol speel je bij het stellen van de diagnose, hoe ervaar je de samenwerking met andere hulpverleners, welke barrières en mogelijke verbeteringen zijn er?

Voor een grootschalige studie van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel zoekt men 120 deelnemers die een conservatieve behandeling zoeken voor hun chronische nek- en/of rugpijn en comorbide insomnia. Wilt u de flyer verspreiden in uw wachtzaal?

Het doel van het zorg- en welzijnspad dementie is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over verschillende disciplines en instanties heen. Als huisarts bent u de rode draad doorheen het zorgpad dementie. Hoe zorgt u dat uw patiënt het zorgpad moeiteloos doorwandelt? 

Vanaf 15 maart werkt de wachtpost Gent niet langer met Trigonia maar schakelen we over naar Mediris voor de registratie van patiëntencontacten en het maken van verslagen tijdens week- en weekendwachten.

De firma Kela Pharma meldt dat door productieproblemen Maniprex® 250 mg omhulde tabletten en Maniprex® 500 mg filmomhulde tabletten voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar zullen zijn na uitputting van de voorraad. Een switch naar het alternatief kan mogelijk voor problemen zorgen in de behandeling van bepaalde patiënten.

Resistentie aan antibiotica is een belangrijk probleem. In welke mate volgen huisartsen de BAPCOC-richtlijnen hierover? Vul deze online enquête in over de LAATSTE patiënt met een acute respiratoire infectie van de bovenste en/ of onderste luchtwegen, die bij u op consultatie kwam.

Is het Namaste-huis in Merendree u bekend? Het is een plek waar mensen, met een ondersteunend programma, op adem kunnen komen. Wie in het Namaste-huis verblijft, voelt zich vaak overvraagd en gestresseerd.

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie en… nu?', maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Om mantelzorgers te ondersteunen wordt het begeleidingspakket “Dementie en nu” aangeboden.

Pagina's