Nieuwsoverzicht

Registreren kan helpen zorg te verbeteren maar kan ook veel interessante gegevens opleveren. Dat blijkt uit meer dan 20 jaar registraties via INTEGO, een Vlaams huisartsen registratienetwerk.

Op 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede komen verenigingen waar armen het woord nemen massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Steunt u deze campagne voor een beter toegankelijke eerstelijnszorg?

Met behulp van een elektronische vragenlijst wil het UZ Gent nagaan welke voorkeuren huisartsen hebben bij contactname met het UZ Gent rond patiëntenzorg en welke knelpunten ze hier momenteel rond ervaren. 

Sinds 30 juni 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe witte modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Het OCMW Gent ontvangt echter nu nog steeds oude doktersbriefjes. De Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) zal deze oude briefjes nog aanvaarden voor terugbetaling tot 31 december 2017. Maar het OCMW zal de zorgverstrekker erop wijzen dat er nieuwe moeten gebruikt worden.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene.

Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een klinische richtlijn voor de aanpak van acute of chronische lage rugpijn. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle betrokken zorgverleners. Tijdens deze avondvoorstelling wordt ingegaan op de implicaties voor huisartsen en kinesitherapeuten.

Op zondag 15 oktober tussen 6u00 en 8u00 organiseert de politie Gent een grootschalige verkeersactie met het oog op het opsporen van bestuurders welke rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De politie is nu op zoek naar een arts die bereid is een tweetal uur deel te nemen aan deze actie om bloedpuncties uit te voeren. Dit bespaart veel tijd en de wachtpost wordt dan niet belast. De arts wordt hiervoor vergoed.

De eerstelijnsconferentie van februari leidde tot een oproep om eerstelijnszones (ELZ) op te richten. Momenteel wordt er gewerkt aan een aanvraag voor een eerstelijnszone die de volledige stad Gent omvat. Ook in de oostrand van Gent wordt gewerkt aan de vorming van een ELZ.

Op woensdag 25/10 organiseert de HVG een debatavond over Veiligheid. Voelt u zich soms onveilig? Hoe kunnen we de veiligheid van artsen verhogen? En hoe is het met de veiligheid op de wachtposten gesteld? Ga in debat met panelleden van de Politie, de Orde der Geneesheren, de werkgroep wachtdienst en nog meer interessante sprekers.

Pagina's