Nieuwsoverzicht

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek over het promoten van spierversterkende oefeningen door de huisarts. Deze enquête kadert binnen een masterproefonderzoek sportgeneeskunde en neemt maximum 10 minuten in beslag!

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan een studie omtrent de kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose.

Neem nu deel aan deze korte vragenlijst m.b.t. de kennis van schisis! Het invullen neemt slechts 10 minuten in beslag. Met deze studie willen wij enerzijds de kennis en ervaring van medici en paramedici over patiënten met schisis in kaart brengen en anderzijds ook hun kennis over diagnostiek en behandeling van patiënten met schisis

In samenwerking met clinici, wetenschappers en patiëntenverenigingen ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de eerste wetenschappelijke Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis, een primeur voor ons land.

Mie Baert en Els De Wit stellen hun boek "Meanderen door een bewegend land, weer aan het werk na langdurige ziekte" aan u voor.  Dit boek is vooral geschreven o.a. als praktische gids voor de zieke zelf.

Neem nu deel aan dit interessante masterproefonderzoek naar de diagnose en behandeling van GERD bij zuigelingen! Hierbij wordt enerzijds de huidige praktijk ter diagnosestelling van refluxziekte en anderzijds het voorschrijfgedrag ten opzichte van antacida en maagzuurremmers bij zuigelingen (= kinderen tot 1 jaar) onderzocht. Invullen van de vragenlijst neemt hoogstens 10-15 minuten in beslag!

Benzodiazepines en aanverwante middelen (Z-producten) worden zeer vaak gebruikt voor de symptomatische behandeling van slapeloosheid en angststoornissen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dit onderzoek peilt, o.a. m.b.v. vragenlijsten bij zowel patiënten als zorgverleners (artsen, apothekers, verpleging...), naar de kennis omtrent hypnosedativa, alsook naar het voorschrijfgedrag van huisartsen, begeleiding van patiënten die hun slaapmedicatie afbouwen en eventuele drempels die het afbouwen van dergelijke medicatie bemoeilijken.

De Hoge Gezondheidsraad formuleert een nieuw advies ter preventie van tekenencefalitis (Tick-Borne Encephalitis, TBE) bij de Belgische bevolking.

Recent kwam het nut en belang van de screening, en in het bijzonder de screening naar borstkanker, uitgebreid in het nieuws. Het is steeds goed om alles wat we doen kritisch te bekijken. Omdat men een aantal van de vragen die gesteld werden, wil beantwoorden, verspreidt het Centrum voor kankeropsporing een nieuwsbrief. Deze kan u als huisarts gebruiken om voor uzelf een mening te vormen of meer uitleg te geven aan uw patiënten die vragen hebben.

Vanaf 4 juni 2019 organiseert het Dagverzorgingscentrum De Blaisant, in samenwerking met Expertisecentrum Dementie Paradox, activiteiten voor jonge mensen met dementie die graag bezig willen blijven in een sociale context.

Pagina's