Nieuwsoverzicht

Studenten van de Antwerp Management School vragen uw hulp met het invullen van een korte enquête. Hiermee wil men om inzicht krijgen in de rol die de verschillende steunactoren kunnen spelen in het proces van werkhervatting na burn-out. Tevens wil men de noden en behoeften in kaart brengen van deze steunactoren zelf.

Op woensdag 16 september organiseerde stad Gent, i.s.m. de HVG, een webinar met als thema: ‘Lokale contacttracing en quarantainecoaching Gent'. De gebruikte presentatie vindt u hier terug.

De ELZ en de stad hebben een lokaal systeem van 'contact tracing' opgezet. Hierbij kan er extra ondersteuning geboden worden bij COVID+ patiënten in de bestrijding van lokale uitbraken. Je kan signalen melden over individuele patiënten (mits toestemming) en over situaties in de buurt. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hieronder.

Sinds 1 juli is het triagecentrum gevestigd in de huisartsenwachtpost in Gentbrugge (Kliniekstraat 27). Hier kunnen patiënten, nadat de huisarts (!) een afspraak maakte, terecht voor een coronatest en/of klinisch onderzoek. Bent u een huisarts aangesloten bij de HVG? Dan kan u uw patiënten doorsturen naar het triagecentrum in Gentbrugge, ongeacht hun woonplaats. 

Op maandag 17 augustus opende een COVID-testcentrum op de site van het Jan Palfijnziekenhuis. Hier kunnen asymptomatische patiënten terecht die zich moeten laten testen (omwille van een hoogrisicocontact, terugkeer uit rode zone, i.k.v. een pre-op onderzoek, ...). Bevraag dus goed voor u uw patiënt doorstuurt naar het testcentrum of hij al dan niet symptomen heeft. 

Vanuit de netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen wenst men het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker te zetten. Zowel kinderen/jongeren, volwassenen als ouderen kunnen nu, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog. 

Drie laatstejaarsstudenten voeding- en dieetkunde delen graag de resultaten van hun onderzoek omtrent de behandeling van Prikkelbare Darmsyndroom in de eerste lijn met u. Heel wat huisartsen vulden deze enqûete in. Ze willen hiermee iedereen bedanken voor het deelnemen aan hun onderzoek.

De Hoge Gezondheidsraad bracht een nieuw advies uit i.k.v. de vaccinatie tegen pneumokokken voor volwassenen. Het doel van deze vaccinatiefiche is om een onafhankelijk advies te geven over het gebruik van pneumokokkenvaccins.

De Hoge Gezondheidsraad en zijn partners leggen de basis voor een vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België

De procedure om uw vergoeding te ontvangen nadat u door de politie gevorderd werd voor een bloedafname, is gewijzigd. Vanaf heden dient u zelf de ingevulde documenten aan de FOD Justitie te bezorgen

In het kader van de studie naar de Kwaliteit van Leven bij postmenopauzale vrouwen met Osteoporose organiseert de Universiteit Gent een vorming rond populatiemanagement in de huisartsenpraktijk. De uitnodiging vindt u hier. Zowel u als huisarts als uw praktijkmedewerkers zijn welkom. Inschrijven kan hier.

UPDATE: Universiteit Gent heeft een verbod op het organiseren van lezingen en bijeenkomsten uitgevaardigd in het kader van de COVID-19 pandemie. Om deze reden kan de opleiding op 2 september niet doorgaan. Wel werd beslist om de opleiding, samen met de informatie omtrent de studie en het afnemen van de vragenlijst bij de artsen te laten doorgaan op het kabinet van de arts. Dit kan uiteraard nog steeds in samenwerking met een praktijkmedewerker, die eenvoudig kan instaan voor het beheer van het populatie-management.

Pagina's