Nieuwsoverzicht

Van griep is momenteel nog weinig of geen sprake. Laten we dit doortrekken tijdens de winterperiode! Huisartsen spelen een belangrijke rol in het sensibiliseren van hun patiënten om zich te laten vaccineren.

Donderdag 21 september is Werelddag Dementie. Er staat die dag heel wat op het programma in Gent! Alle personen met dementie, hun mantelzorgers, maar ook wie – van ver of dichtbij - werkt met personen met dementie is van harte welkom!

Update over de geneesmiddelen Coruno en Corvaton: op 10 augustus meldde het RIZIV dat de verplichting om een verklaring van een specialist te hebben, zal geschrapt worden en dat de patiënt in afwachting hiervoor niet op raadpleging bij een specialist hoeft te gaan.

Eénlijn.be stuurde een enquête rond over het gebruik en de tevredenheid van eGezondheidsdiensten. Met deze resultaten gaat éénlijn.be nu aan de slag en wil men het opleidingsaanbod meer op uw maat afstemmen.

Heeft u patiënten die in een asielprocedure zitten, of die erkend vluchteling zijn en die baat zouden hebben bij een cursus Mind-Spring? Mind-Spring is een psycho-educatieprogramma voor vluchtelingen en asielzoekers in eigen taal om hun mentale weerbaarheid te vergroten. Er zijn nog plaatsen vrij in de komende reeksen in september en oktober!

Bent u soms ook uitgeput? Wat gebeurt er als u als arts faalt? Hoe kunt u meer genieten van uw werk? Deze workshops kunnen u helpen om meer bevlogen te zijn.

Het lichaam kan bij hitte anders reageren op medicatie. Daarom raadt het Vlaams Warmteactieplan chronisch zieken en ouderen aan hun huisarts of apotheker te raadplegen om na te gaan of tijdelijke aanpassingen aan hun medicatieschema wenselijk zijn.

Voor een onderzoek naar de percepties over de samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliative zorg, is men op zoek naar huisartsen. Wilt u deelnemen aan een focusgroep van ca. 90 minuten (inclusief een vervoersvergoeding en boekenbon)?

Nabestaanden die iemand verloren hebben door zelfdoding kunnen bij de gesloten gespreksgroep van het CGG Eclips terecht om andere nabestaanden te ontmoeten, zijn/haar verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning te vinden.

De laatste weken ziet de dienst infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid een stijging van het aantal gevallen van Legionella pneumophila in de regio van Gent, vooral in Oostakker. Indien uw patiënt een klinisch beeld heeft passend bij legionellose, neem contact op met de dienst infectieziektebestrijding.

Pagina's