Nieuwsoverzicht

Domus Medica lanceert 80 adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk, gegroepeerd in 27 topics. Doel is om huisartsenpraktijken te helpen aan de slag te laten gaan met praktijkverbeterende projecten.

Bij opname of ontslag van patiënten gaat er soms nog wat mis. Informatie stroomt niet altijd goed door en de patiëntveiligheid komt hierbij soms in het gedrang. Om hier verbetering in te brengen en systeemfouten op het spoor te komen, hebben we jouw incidentmeldingen nodig

Vanaf 15 maart kunnen alle zelfstandig wonende Gentse 65-plussers gratis een gele doos afhalen. Door deze doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens in de koelkastdeur te bewaren, kan er kostbare tijd gewonnen worden in crisissituaties. 

Door een fout in bepaalde softwarepakketten wordt het honorariumsupplement voor dringende raadplegingen en huisbezoeken soms automatisch en onterecht aangerekend. Om niet-conforme aanrekeningen te vermijden roept het Riziv alle artsen op om de software-instellingen van de gebruikte programma’s na te kijken.

Nu Zalvor®, de eerstekeuzebehandeling voor scabiës, tijdelijk ontbreekt, wordt de magistrale behandeling met Benzylbenzoaat 10%/25% lotion TMF DT 200 ml als alternatief aangeraden. Waarom dit een goed alternatief is en tips voor de praktijk, lees je bij Domus Medica

Vasten bij personen met diabetes tijdens de ramadan is geen sinecure en al zeker niet zonder gevaar. Om zorgverleners beter te informeren lanceren ZNA en de Diabetes Liga een visuele educatiemap. Die beantwoordt voor het eerst de vragen die elke ramadan terugkeren en ondersteunt alles met toegankelijk beeldmateriaal. Download hier de gratis map

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) ontwikkelden een nieuw instrument voor de opvang en evaluatie van suïcidaliteit: de Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidale personen (LOES). LOES vervangt het bestaand (K)IPEO Instrument.

Sinds 1 januari 2022 kun je als zorgverlener de derdebetalersregeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut of de leeftijd van je patiënt.

Op woensdagavond 19 januari 2022 vond, via digitale weg, een bijkomende Algemene Vergadering van de HVG plaats. Hierin werden de vernieuwde statuten en het vernieuwde intern reglement goedgekeurd. Bekijk hier een kort verslag en de gebruikte presentatie!

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Pagina's