Nieuwsoverzicht

Masterstudente Silke Cauwelier (UGent) onderzoekt hoe digitale tools kunnen worden ingezet om taalbarrières in de zorgsector te slechten. Vul je haar enquête in?

Het is rustig in de huisartsenpraktijken én in het triagecentrum. Deze update bevat een beslisboom bij COVID-19 in een wzc en info i.v.m. mentale gezondheid in coronatijden.

In deze Corona Update bundelen we de belangrijkste informatie voor de praktijkwerking.

Op donderdag 19 maart opende het eerste Gentse triagecentrum zijn deuren. Hier bundelen we alle informatie voor jou als huisarts.

Vandaag opende het Gentse pré-triagepunt de deuren voor de eerste patiënten. Het waren er 20.

In de update van 17 maart gaan we in op de implicaties van de inwerkingtreding van het noodplan huisartsengeneeskunde, zoals de installatie van een fysiek triagecentrum op de site Jan Palfijn.

De corona-crisis zet de voorraden persoonlijke beschermingsmaterialen van huisartsen en ander medisch personeel onder druk. Daarom zijn we op zoek naar mondmaskers. Heb jij er nog liggen? Lever ze in in ons inzamelpunt!

De update van zondag bevat o.m. een bijgewerkt afsprakenplan, en niet onbelangrijk: de flowcharts die in het UZ Gent gebruikt worden om al dan niet tot testing over te gaan.

Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden overspoeld met vragen, doen de triage van patiënten, leggen huisbezoeken af, sturen verdachte gevallen door voor testing… en zien soms collega’s uitvallen wegens infectie, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput.

Na intern overleg en overleg met onze partners in het UZ, is er een aangepast afsprakenplan.

Pagina's