Nieuwsoverzicht

De lokale dienstencentra van het OCMW Gent bieden tijdelijke thuiszorg voor 65-plussers. De verzorgenden in kwestie doen enkel aan tijdelijke thuiszorg, of zogenaamde ‘overbruggingshulp’, voor een bepaalde periode.

In het kader van zijn masterproef onderzoekt Jeroen Anthierens, huisarts-in-opleiding en student aan de Universiteit Antwerpen, welke betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

De Midwinternachtrun gaat dit jaar door in Gent op zaterdagavond 16 december. Loop jij mee met de HVG?

Op donderdag 7 december organiseert de HVG een ronde tafel met als thema 'Toegankelijke zorg: hoe organiseren we dit bij kwetsbare groepen? Anderstalig en kansarmoede'.

Eetexpert ontwikkelde nieuw materiaal rond somatische detectie en opvolging van eetstoornissen. Het vormt een aanvulling op het bestaande draaiboek voor huisartsen.

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten. Ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.

Domus Medica heeft van de Participatiemaatschappij Vlaanderen vernomen dat het budgettair plafond bereikt is voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor loonkosten, telesecretariaat en ondersteuningspremies.

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.

Alle huisartsen krijgen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug ten laatste op 31 december van dit jaar.

Pagina's