Nieuwsoverzicht

De politie vraagt of we een lijst kunnen opmaken met huisartsen die bereid zijn om overdag een overlijden te gaan vaststellen en/of overdag een aangehouden persoon medische bijstand te verlenen.

In het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker en in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) stellen we 200 parelsleutelhangers ter beschikking van de huisartsen in de regio Logo Gezond+.

Zo'n 40 enthousiaste artsen en andere sympathisanten namen zaterdag 8 december samen met de HVG deel aan de Gentse Midwinternachtrun. Het werd een onvergetelijke avond!

Bekijk hier de sfeerbeelden!

 

Op 1 december 2018 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Te ziek of te moe om te leven: hoe een zorgvuldig antwoord formuleren?'.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

In bijlage bevindt zich de meest recente procedure voor het behandelen van scabiës. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen patiënten van een WGC en de andere patiënten.

Vanuit het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool in Gent werken wij mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Het doel van dit project is om een programma te ontwikkelen om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn we op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica

Vanuit Arteveldehogeschool loopt momenteel het innovatieve onderzoeks- en dienstverleningsproject ACTIEF @thuis.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen. Deze zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

De richtlijn (KCE) voor de behandeling van de eerstelijnsaandoening claudicatio intermittens schrijft een conservatief traject voor. Meer specifiek betreft het een gesuperviseerd oefentraject en leefstijlcoaching door extra opgeleide eerstelijns kinesitherapeuten. Eind oktober 2018 heeft het RIZIV de beloofde financiële middelen voor deze behandeling van 300 claudicatiopatiënten vrijgemaakt, in het kader van de implementatie van deze richtlijn (KCE – 2014 p. 19, mmv prof. dr. Frank Vermassen (Ugent) en prof. dr. Inge Founeau (KUL)). 

Pagina's