Nieuwsoverzicht

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor het vaccineren van kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) ten behoeve van autoriteiten en gezondheidswerkers.

Somija Kaddouri en Dina Oulkadi peilen voor hun masterproefonderzoek Geneeskunde (Universiteit Antwerpen) naar de kennis omtrent postpartum depressie bij zwangeren en professionals, o.a. bij huisartsen. Deze vragenlijst invullen duurt slechts een 5-tal minuten

Huisarts-In-Opleiding Dr. Mira Pletincx,  werkzaam in de huisartsenpraktijk te Huizingen en later op de dienst geriatrie van het AZ Sint-Maria te Halle, schrijft voor het behalen van haar Master-na-Master diploma een thesis met als onderwerp: 'GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep.'

Wat is uw eerste ervaring als jonge huisarts met het uitvoeren van ofwel euthanasie, ofwel palliatieve sedatie? Vertel het deze onderzoekers!

Voor de focusgroepstudie "Attente bezoekers in de thuiszorg" is men nog op zoek naar 4 huisartsen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit interessante onderzoek? Concrete ervaring of contact met thuisvrijwilligers is geen must om deel te nemen. Er is ook een bedankje voorzien in de vorm van een boekenbon.

Om je patiënten echt actiever te maken kan je een beroep doen op de hulp van Bewegen Op Verwijzing. Hoe kan je vlot en efficiënt doorverwijzen? Bij welke aandoening schrijf je eigenlijk veilig beweging voor? Met welke contra-indicaties hou ik zeker rekening? Hoe denken patiënten hier zelf over? Wat mag je juist verwachten van een Bewegen Op Verwijzing-coach? Laat Prof. Dr. Vankrunkelsven, Prof. Dr. De Sutter en Dr. Van Giel je informeren over beweging en Bewegen Op Verwijzing via deze website.

Gamze Ilhan, een masterstudente klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoekt i.k.v. haar masterproef de effectiviteit van de hulpverleningsmodule "Kinderen uit de Knel". Deze module wordt ingezet wordt als groepstraining bij ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zijn en hun kinderen.

Binnen het kader van haar doctoraatsopleiding huisarts is Hanne Boon op zoek naar huisartsen die zouden willen deelnemen aan een interview over de diagnose van urineweginfecties bij kinderen in de huisartsenpraktijk.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is op zoek naar 60-plussers die willen meewerken aan een vaccinstudie tegen covid-19. U zou hen enorm helpen als u onderstaande kan voorstellen aan uw patiënten die in aanmerking komen.

Pagina's