Nieuwsoverzicht

Bij het Riziv kan je niet meer terecht voor de bestelling van gedrukte voorschriftboekjes. En bij professionele drukkers lopen de wachttijden op. We raden je aan om ze zelf af te drukken via MyRiziv.

De FOD Volksgezondheid vraagt alle huisartsen om waakzaam te zijn voor patiënten met koorts die recent China bezochten. De overheidsdienst heeft een gevalsdefinitie opgesteld en de te nemen maatregelen vastgelegd als een patiënt hieraan beantwoordt. Wij maakten een handige infographic voor de Gentse huisartsen.

De rol van de huisarts in de diagnose van dementie is cruciaal. Deze nieuwe richtlijn biedt de huisartsen een handvat bij het vroegtijdig herkennen van signalen van dementie en het stellen van de diagnose van dit syndroom.

Dr. Maik Van der Auwera (VUB) onderzoekt hoe het gesteld is met het vertrouwen in de eigen klinische vaardigheden van huisartsen bij het herkennen, communiceren en omgaan met suïcidale (jong)volwassenen (16-29).  Vul je zijn enquête in?

In onze nieuwsbrief van januari sloop een foutje. Hier vind je het juiste e-mailadres om posters te bestellen over het algemeen wachtnummer 1733.

UGent en UZ Gent zoeken proefpersonen om na te gaan of chocolade goed is voor je bloedvaten.

Partnergeweld of echtscheidingen: als huisarts sta je er soms plots middenin. Je hebt het gevoel niet over de juiste kennis te beschikken. Hoe blijf je neutraal? Waar moet je terecht met je bezorgdheden over de kinderen? Er zijn organisaties en hulpmiddelen die jou wegwijs maken in dit mijnenveld. We lijsten er hieronder enkele op.

Sinds januari 2019 maken mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkomingen worden uitbetaald door de zorgkassen en het agentschap Vlaamse sociale bescherming. Voor huisartsen veranderen er twee dingen.

Je hebt ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Als je deelneemt aan deze studie, ga je aan de slag met een nieuw zorgpad rond burn-out en werk.

Het elektronisch voorschrijven van medicatie wordt verplicht vanaf 1 januari 2020*. Deze verplichting geldt ook voor contacten op de wachtpost: in het bijzonder voor raadplegingen, voor huisbezoeken is er een uitzondering voorzien.

Pagina's