Screening

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Dit jaar zal de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uitgebreid worden.

Subscribe to Screening