Praktijknieuws

De Ch@t na Seksueel Geweld(*) biedt vanaf 1 maart 2021 het gratis online leerprogramma ‘Houvast’ aan. Dit programma voor slachtoffers van seksueel geweld vanaf 18 jaar bestaat uit 4 online sessies: 2 individuele sessies, een video- en een groepssessie (optioneel). Hierbij geeft men psycho-educatie over de gevolgen van seksueel geweld, in het bijzonder posttraumatische stress en hoe met deze gevolgen om te gaan. U kan deze flyer bezorgen aan mogelijke deelnemers.

Zoals elk jaar worden in de maand maart enkele belangrijke topics over het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker toegelicht in een infosheet voor de huisartsen. Deze vindt u hier terug.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is op zoek naar 60-plussers die willen meewerken aan een vaccinstudie tegen covid-19. U zou hen enorm helpen als u onderstaande kan voorstellen aan uw patiënten die in aanmerking komen.

Stad Gent start op 15 maart met het zorgproject 'Gele doos' in de wijken Gentbrugge, Oud-Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek, in navolging van de uitrol van dit project in de wijk Ledeberg. De gele doos is een herkenbare bewaardoos voor alle belangrijke (o.a. medische) gegevens*. Hiermee kunnen ouderen (65+) sneller en beter geholpen worden in noodsituaties. De komende jaren worden de dozen verspreid over alle Gentse wijken. 

Veel artsen merken een stijging van het aantal patiënten met psychische problemen. In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden gedurende 2 jaar 4 gratis psychologen (4VTE) ingezet, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

Het komende anderhalf jaar gaat de HVG, samen met de vier Gentse ziekenhuizen,  aan de slag om de communicatiestromen tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Wat houdt u tegen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem te maken? Marco Bortoli wil in het kader van zijn masterproef nagaan welke barrières u hiervoor als huisarts ervaart. Dit doet hij a.d.h.v. een interview van max. 45 minuten. 

De Universiteit Gent voert momenteel wetenschappelijk onderzoek uit naar de levenskwaliteit bij personen met een chronische aandoening. Het doel van deze studie is om hier beter inzicht in te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit bij chronisch zieken. Men is momenteel op zoek naar huisartsen die bereid zijn om een oproep tot deelname te verspreiden via mail onder hun volwassen patiëntenpopulatie. 

De KU Leuven voert een onderzoek naar de levensstijl van koppels/personen met een actieve zwangerschapswens. Hiervoor zijn ze op zoek naar koppels/personen die zwanger proberen worden en online een aantal vragen willen beantwoorden over hun voeding, beweging, emotioneel welzijn en levenskwaliteit. Kent u een patiënt of kennis die hieraan mee zou willen doen? Bezorg hem/haar dan deze flyer!

De Hoge Gezondheidsraad formuleerde een nieuw advies m.b.t. de vaccinatie voor COVID-19 bij zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven. Het advies kunt u hier nalezen.

Pagina's

Subscribe to Praktijknieuws