MFO

De Vakgroep Huisartsgeneeskunde en de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent ontwikkelden samen het MFO programma ‘Medicatienazicht bij polyfarmacie'. Er wordt een gratis opleiding voor animatoren voor huisartsen en apothekers aangeboden op dinsdagavond 30 april voor hun eigen lokaal MFO overleg.

Subscribe to MFO