enquête

Beste huisarts

Ik ben Lisa Haegeman, 3e master geneeskunde studente aan de KU Leuven. Graag vraag ik uw deelname aan mijn masterpaper: Kennis over de pathofysiologie en behandeling van bedplassen bij eerstelijnsartsen.

Beste collega,
 
Mijn naam is Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn masterthesis onderzoek ik door middel van deze enquête het fenomeen van zelfmedicatie bij huisartsen en HAIO’s

Beste toekomstige collega,
 

Vul in minder dan 10 minuten deze enquête in over de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn.

Subscribe to enquête