Digitale communicatie

In juni lanceerden we een centraal klachtenformulier op deze website. De respons die we terugkrijgen van de betrokken personen en instanties, is constructief en hoopgevend.

Beste collega,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde heb ik een online enquête gemaakt die bij huisartsen peilt naar het officieus gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt.

Subscribe to Digitale communicatie