Coronavirus

Graag doen we een warme oproep om deel te nemen aan dit onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie bij Vlaamse huisartsen en hun medewerkers!

In het afsprakenplan van de HVG rond COVID-19 vind je een bundeling van de belangrijkste up-to-date informatie, procedures en afspraken m.b.t. COVID-19, zowel op nationaal als regionaal (Groot-Gent) niveau. 

Dagelijks versturen wij u een mail met alle noodzakelijke info voor huisartsen over de corona-crisis. Op deze site publiceren we een selectie uit die mails op een thematische manier. Hieronder bundelen we de informatie over staalnames en WZCa.

Dagelijks versturen wij u een mail met alle noodzakelijke info voor huisartsen over de corona-crisis. Op deze site publiceren we een selectie uit die mails op een thematische manier. Hieronder bundelen we de informatie over telefonisch praktijkvoeren.

Het is rustig in de huisartsenpraktijken én in het triagecentrum. Deze update bevat een beslisboom bij COVID-19 in een wzc en info i.v.m. mentale gezondheid in coronatijden.

In deze Corona Update bundelen we de belangrijkste informatie voor de praktijkwerking.

Vandaag opende het Gentse pré-triagepunt de deuren voor de eerste patiënten. Het waren er 20.

De corona-crisis zet de voorraden persoonlijke beschermingsmaterialen van huisartsen en ander medisch personeel onder druk. Daarom zijn we op zoek naar mondmaskers. Heb jij er nog liggen? Lever ze in in ons inzamelpunt!

In de update van 17 maart gaan we in op de implicaties van de inwerkingtreding van het noodplan huisartsengeneeskunde, zoals de installatie van een fysiek triagecentrum op de site Jan Palfijn.

Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden overspoeld met vragen, doen de triage van patiënten, leggen huisbezoeken af, sturen verdachte gevallen door voor testing… en zien soms collega’s uitvallen wegens infectie, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput.

Pagina's

Subscribe to Coronavirus