oktober 2022

Net als vorig jaar roepen de Vlaamse huisartsenkringen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het Verslag voor de Huisarts’. Ook in Gent doen we mee. Op ons verzoek richten de hoofdartsen in de Gentse ziekenhuizen zich tot hun collega’s-specialisten: “Plaats verslagen niet enkel op CoZo”. 

Op 1 oktober 2022, 10 dagen na het verschijnen van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, trad een nieuwe regeling in werking ter re – integratie van langdurig zieken. Voortaan kan de arbeidsarts al na vier weken contact opnemen met de patiënt.