november 2021

Op 1 december 2021 sloot het testcentrum op de site van AZ Jan Palfijn. De werking werd overgedragen aan het testcentrum van AZ Sint-Lucas. Meer informatie over de Gentse testcentra vind je via gent.testcovid.be.


Je kan overlijdensattesten voor je individuele praktijk aanvragen en ophalen bij de HVG (Groot Begijnhof 14, Sint-Amandsberg). Aanvragen kan via info@hvg.be!


Sinds 15 september kan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift, op vraag van de patiënt, vervangen worden door de beveiligde, digitale beschikbaarstelling van het voorschrift. Apothekers roepen op om voorlopig het bewijs van elektronisch voorschrift te blijven printen en met de patiënt mee te geven, tenzij de patiënt uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen. Op die manier kan de nodige medicatie gegarandeerd aan de patiënt afgeleverd worden, ook in geval van een uitval van het digitale netwerk.


De mobiele teams van Het PAKT werden uitgebreid als gevolg van een versterkende maatregel tijdens de covid-19 pandemie. De versterking geldt zowel voor adviesvragen, indicatiestelling en ondersteuning van mantelzorgers en professionelen, als voor de begeleiding door de MOBiLteams (langdurige zorg) of de Mobiele Crisis Teams (MCT) (acute psychiatrische zorg). De volledige communicatie hierrond lees je hier

We hoorden van verschillende collega-artsen dat ze een (of meerdere) boete(s) ontvingen vanwege het rijden door de knippen. Als zorgverstrekker kun je echter een gratis vergunning aanvragen zodat je het autovrij gebied in mag én door de knippen mag rijden.

Op 12 november 2021 keurde de Vlaamse Regering een principenota rond de hervorming van Impulseo goed. Men wil hiermee investeren in de ondersteuning en uitbouw van huisartsenpraktijken in Vlaanderen, met een grote nadruk op interdisciplinaire praktijkvoering. Naast het afschaffen van de vestigingspremie (sinds 26 juni 2020), wordt nu ook de premie voor telesecretariaat beperkt