januari 2021

Het UZ Gent startte een studie naar de werking van Camostat bij asymptomatische of mild symptomatische patiënten met een recente COVID-besmetting. U kan hier als huisarts uw patiënt voor aanmelden.

UPDATE 25/6

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) focust dit jaar in januari op de opsporing van baarmoederhalskanker. Met deze infosheet voor huisartsen wil men extra informatie doorgeven die u kan delen met uw patiënten.

Veel artsen merken een stijging van het aantal patiënten met psychische problemen. In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden gedurende 2 jaar 4 gratis psychologen (4VTE) ingezet, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

De vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van Universiteit Gent voert een onderzoek uit naar de meest optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. Men wil nagaan hoe de verschillende mogelijke interventies het best gecombineerd worden in de nazorg bij kankeroverlevers. Dit onderzoek bestaat uit het online beantwoorden van een aantal vragen, gevolgd door een online groepsgesprek van +/- 1,5u met acht à tien zorgverstrekkers uit verschillende zorgdisciplines. 

Fatma Yalvaç, een laatstejaarsstudente voedings- en dieetkunde UCLL, onderzoekt met deze vragenlijst die maximum een kwartiertje van uw tijd vraagt het effect van een gezonde levensstijl op het risico van cardiovasculaire ziekte bij erfelijke dyslipidemie