mei 2020

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker worden terug opgestart. De heropstart van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek van Anke Vandenberghe, tweedejaars huisarts in opleiding aan de Universiteit van Gent, naar de huidige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op eerstelijnsniveau in Oost-Vlaanderen! Deze online vragenlijst neemt zo'n 30 minuten in beslag.